Mô tả công việc
 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động; thường xuyên nghiên cứu và đề xuất ý kiến cải tiến, cập nhật các chính sách, quy chế, quy định và quy trình cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chính sách hoạt động của NCB trong từng thời kỳ;
 • Dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn, cảnh báo về rủi ro hoạt động kịp thời cho các Đơn vị trong hệ thống NCB;
 • Rà soát và đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ trong quá trình lấy ý kiến trước khi ban hành;
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án/kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản lý khủng hoảng/kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
 • Thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động tại một số lĩnh vực đặc thù theo chỉ đạo của TP/PP, Lãnh đạo Khối;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
 • Ưu tiến đã có kinh nghiệm kiểm toán, tác nghiệp tín dụng
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ hoặc giám sát hoạt động vận hành khác (Kiểm soát viên, kiểm soát sau…) của Ngân hàng (tại các mảng Tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng, nguồn vốn, thẻ và ngân hàng điện tử) hoặc 01 năm kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng;
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại rủi ro hoạt động;
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
Phúc lợi công việc
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động (Hà Nội)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)
Nộp đơn