Mô tả công việc

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chính sách nhân sự, chương trình đào tạo & phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
- Đề xuất - xây dựng và tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của công ty.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Lập ngân sách nhân sự hàng năm, quí
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh và chiến lược của công ty.
- Tham mưu cho BGĐ về xây dựng quy chế lương ,thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định.
- Đề xuất, soạn thảo & xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
- Tổ chức ,hỗ trợ và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Tổ chức và quản lý trang thiết bị văn phòng, cơ sở hạ tầng.
- Tổ chức kiểm soát các hoạt động quản trị văn phòng, kiểm soát việc lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, công văn tài liệu ấn phẩm, bưu phẩm báo chí.
- Tham mưu cho BGĐ xây dựng và hoàn thiện các vấn đề có liên quan đến phạm vi trách nhiệm phân công : Tổ chức- Hành chánh- Nhân sự.
- Cập nhật, thông báo và tư vấn cho BGĐ áp dụng các chính sách văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt động Công ty.
- Thực hiện các thủ tục với người lao động nước ngoài ( VISA, Work Permit,…..)
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao
động trong Công ty.
- Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, tuyển dụng nhân sự…
------------------------
- Planning recruitment, training, human resource development periodically year, quarter, month.
- Building HR Policy, training program & Career development for CNV company.
- Propose- build and organize the implementation of the company's organizational structure.
- Evaluate employee Work efficiency.
- Establishing an annual HR budget,
- Planning human resources to serve well for the business and strategy of the company.
- Counsel for the general DIRECTOR on the construction of salary regulations, rewards, welfare regime, incentives – stimulate workers to Work, perform the regime for employees as prescribed.
- Propose, draft & to build the system of regulations, procedures, regulations for the company and to supervise the implementation of such laws.
- To organize, support and implement administrative Work according to the duties and requirements of the Board of Directors.
- Organize and manage the office equipment, infrastructure.
- Organizing control of office management activities, controlling the storage, rotating records, public documents publications, postal journalism.
- Advising on the construction and completion of issues related to the scope of responsibility of assignment: Organization- Administration- personnel.
- Update, notify and advise on the BCEO application of legal documents to the company activities.
- Carry out procedures with foreign workers (VISA, Work Permit,.....)
- Support other Department in Personnel management and is a bridge between the general DIRECTOR and the laborer in the company.
- Support for the relevant departments on staff training, recruitment of personnel...

Yêu cầu công việc

- Nữ/nam 30 - 40 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, quản trị kinh doanh, quản lý hành chính nhà nước.
- Thành thạo Word, Excel, Internet, Powperpoint, Microsoft Project.
- Kỹ năng: Đọc, Viết - Tiếng anh hoặc Tiếng hoa tốt, đảm bảo phục vụ công việc
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh; hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức tốt về luật và các nghị định về lao động ở Việt Nam
- Có kiến thức về các nguyên tắc và thủ tục quản lý văn phòng
- Kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch tốt
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
- Có khả năng phân tích, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo.
- Kỹ năng lãnh đạo, chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
- Kỹ năng đàm phán
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và nhóm tốt.
- Sáng tạo trong công việc.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp quản lý và nhân viên.
--------------------------------
- Female/Male 30 - 40 years old.
- Bachelor degree in human resources management, law, business administration, State administrative management.
- Proficiency in Word, Excel, Internet, Powperpoint, Microsoft Project.
- Skill: Read, write- good English or Chinese, guaranteed to serve the job
- At least 5 years of experience in human and administrative management; Or at least 2 years experience in the equivalent position.
- Good knowledge of law and the decree on Labour in Vietnam
- Knowledge of office management principles and procedures
- Good organizational and Planning skills
- Skill in Organizing and supervising work.
- Have the ability to analyze, make decisions and solve problems
- Ability to collect data, analyze and synthesize information, prepare reports.
- Leadership skills, resistance to Work pressures
- Communication skills, presentations
- Negotiation skills
- Honest, Have the spirit of responsibility, Work independently and good group.
- Creative work.
- Build good relationships with managers and employees.

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 219 / 0
Từ khóa:
Human Resource
Logo Công Ty TNHH Quốc Tế Di Hưng (Gold Well) Công Ty TNHH Quốc Tế Di Hưng (Gold Well)
Khu sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Tx. Thuận An, Bình Dương
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
09/12/2019

Nơi làm việc
Bình Dương

Cấp bậc
Giám đốc


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 30 tới 40 tuổi
Human Resource Manager
Công Ty TNHH Quốc Tế Di Hưng (Gold Well)
Nộp đơn