Mô tả công việc

* CHỨC NĂNG

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động;

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

* NHIỆM VỤ

- Soát xét sổ sách, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Phân tích, đánh giá rủi ro mang tính hệ thống và đưa ra các giải pháp đối với các quy trình, chính sách, quy chế hoạt động của toàn Công ty nói chung.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế và chính sách nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát tại các Công ty thành viên, Công ty liên doanh, liên kết.

- Lập báo cáo kiểm soát định kỳ cho Hội đồng quản trị và hàng năm cho Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Báo cáo Ban Kiểm soát đã được thống nhất với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Kế toán,…

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc kiểm toán viên hoặc liên quan đến kiểm soát nội bộ.

- Tiếng Anh giao tiếp, soạn thảo văn bản, email...

- Có kỹ năng sử dụng nâng cao các chương trình tin học văn phòng, phần mềm MS Word, Excel, Powerpoint; đặc biệt tính năng Pivot Tables và báo cáo Dashboard.

- Ưu tiên đã tham gia các khóa học liên quan đến kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.

* Yêu cầu khác:

- Trung thực, tỷ mỉ, khách quan, nhạy bén, tư duy logic;

- Nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao;

- Am hiểu các thủ tục pháp lý và chuẩn mực kế toán;

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;

- Có tư duy phản biện, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

Phúc lợi công việc

- Chế độ bảo hiểm

- Chế độ thưởng

- Bảo hiểm sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Công tác phí

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 605 / 8
Logo Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
Số 52 - 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
10/07/2024

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp; kỹ năng đàm phán; kỹ năng quản lý thời gian

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 25 tới 40 tuổi
Kiểm soát viên nội bộ
Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
Nộp đơn