Mô tả công việc
 • Tư vấn pháp lý dự án BĐS, Pháp lý doanh nghiệp.
 • Legal consultation for projects and enterprise legal matters.
 • Soạn thảo quy trình thực hiện các thủ tục pháp lý dự án và các quy trình có liên quan khác.
 • Making procedures for carrying out project legal formalities and other related procedures.
 • Quản lý, kiểm soát và triển khai thực hiện các thủ tục về pháp lý dự án, pháp lý doanh nghiệp theo đúng tiến độ và kế hoạch của Công ty.
 • Manage, control, and implement project legal procedures and enterprise legal procedures in accordance with the company's schedule and plans.
 • Soạn thảo, xem xét các thỏa thuận / hợp đồng và các văn bản pháp lý khác trong Công ty để đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty được bảo vệ.
 • Draft, review the agreements/ contracts and other legal documents across the business to ensure Company’s rights and interests are protected.
 • Quản lý, kiểm soát và triển khai thực hiện việc thương lượng, giải quyết các tranh chấp chấp tại cơ quan tố tụng theo sự phân công/ ủy quyền của Công ty.
 • Manage, control, and implement negotiations and dispute resolutions in legal proceedings as assigned/ authorized by the Company.
 • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan liên quan.
 • Build, maintain, and develop relationships with relevant authorities.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công việc của Phòng theo mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Develop and implement the department's work plan according to the company's business goals and strategies.
 • Nắm bắt kịp thời những thông tin, pháp luật chuyên ngành, đảm bảo công tác pháp lý luôn thực hiện đúng quy trình và quy phạm pháp luật.
 • Stay updated with industry-specific information and laws to ensure legal tasks are performed correctly and in compliance with legal standards.
 • Đề xuất ý kiến, ý tưởng cho BLĐ trong phạm vi công việc chuyên môn đang thực hiện.
 • Provide suggestions, ideas to the Board of Management within the scope of professional work.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nhân viên để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.
 • Guide, monitor, and support staff to promptly resolve difficulties and ensure the department's tasks are completed effectively.
 • Phối hợp công việc với các công ty tư vấn, nhà thầu, các phòng ban khác …
 • To coordinate the work of the consultants, contractors, other department…
 • Công việc khác theo sự phân công của Công ty khi cần thiết.
 • Other tasks as assigned when necessary.
Yêu cầu công việc

Minimum Qualifications:

 • University, major in Law
 • Has a legal practice certificate

Minimum years of experience & Kind of Experience:

 • At least 10 years of working experience in the field of legal documents related to Construction - Real Estate.
 • Prefer the candidate has relationship & experience in working with Binh Duong’s Authorities.

Behavioral Skills:

 • Good at English.
 • Communication skills.
 • Problem solving skills.
 • Deep knowledge in Enterprise law, construction, real estate, investment, and civil law.
 • Thorough understanding of government procedures related to real estate.
 • Experience in resolving complaints and lawsuits related to real estate and construction.
 • Good kill in report writing & ability to prepare legal documents.
 • Strong communication, negotiation, and persuasion skills.
 • Ability to work independently and collaboratively within a team.

Technical Skills:

 • MS office, Cad 3D, Sketch up etc.
Phúc lợi công việc
 • Transportation (Bình Triệu, HCM - Bến Cát, Binh Duong - Bình Triệu, HCM)
 • Lunch
 • Compulsory insurances
 • 24/24 Insurances
 • Annual health check-up
 • Team building, Annual dinner, staff birthday...
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 426 / 6
Logo Công ty Cổ phần SetiaBecamex Công ty Cổ phần SetiaBecamex
Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Bình Dương
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
03/06/2024

Nơi làm việc
Bình Dương

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng
As above

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
10 năm

Ứng viên
Nam, từ 33 tới 40 tuổi
Legal Manager (Real Estate)
Công ty Cổ phần SetiaBecamex
Nộp đơn