Luật Sư Châu Bá Lâm
THÔNG TIN CƠ BẢN

25/12/1991

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Châu Bá Lâm

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng sắp xếp công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng nghiên cứu
Kinh nghiệm công tác
-Soạn thảo hồ sơ cấp tín dụng. -Thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp. -Giải ngân, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ tín dụng. -Định giá, kiểm tra tài sản bảo đảm. -Hỗ trợ khách hàng các thủ tục pháp lý như đăng bộ, hoàn công, xin GPXD…. -Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

-Soạn thảo văn bản, hợp đồng, kiểm soát hợp đồng. -Tư vấn pháp lý. -Thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm . -Làm việc với các cơ quan, tổ chức có quan hệ kinh tế với ngân hàng; với các cơ quan nhà nước như Sở Tài nguyên môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai; Chi cục thuế… - Có kinh nghiệm làm việc đối với các dự án bất động sản về thế chấp dự án, thế chấp căn hộ, chuyển nhượng căn hộ. -Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

- Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu cho công ty như hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thi công, hợp đồng kinh doanh bất động sản đối với đất nền, nhà phố...; soạn thảo các công văn, thông báo gửi ra ngoài cho cơ quan nhà nước và các đối tác. - Kiểm soát và thẩm định hợp đồng phía đối tác cung cấp, các văn bản do các phòng ban ban hành. - Xây dựng quy trình kiểm soát văn bản và hợp đồng, trực tiếp thương lượng hợp đồng với đối tác. - Tư vấn pháp lý cho các phòng ban, tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng, M&A dự án bất động sản và M&A doanh nghiệp, các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty. - Giải quyết khiếu nại của khách hàng. - Đào tạo nội bộ về mảng pháp lý và hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. - Tham gia tố tụng theo phân công. - Thực hiện một số thủ tục về pháp lý dự án .

- Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu cho công ty như hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh doanh bất động sản đối với căn hộ, mặt bằng thương mại, biệt thự du lịch...; soạn thảo các công văn, thông báo gửi ra ngoài cho cơ quan nhà nước và các đối tác. - Soạn thảo và đăng ký hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư tại cơ quan Nhà nước. - Kiểm soát và thẩm định hợp đồng phía đối tác cung cấp, các văn bản do các phòng ban ban hành, kết hợp với các phòng ban để thương lượng hợp đồng với đối tác. - Tham gia xây dựng và thẩm định về mặt pháp lý các quy trình trong nội bộ doanh nghiệp. - Tư vấn pháp lý cho các phòng ban; tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, chuyển nhượng dự án, mua/bán doanh nghiệp; tư vấn các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty. - Kết hợp với Phòng Dịch vụ khách hàng để giải quyết khiếu nại của khách hàng. - Đại diện công ty để tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp.

- Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu để các phòng ban áp dụng trong các công việc hằng ngày của công ty; soạn thảo và đăng ký mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương; soạn thảo các văn bản để gửi cho các sở ban ngành về các vấn đề liên quan đến dự án và hoạt động của doanh nghiệp. - Kiểm soát và thẩm định các hợp đồng, văn bản do phía đối tác cung cấp; các hợp đồng, văn bản do các phòng, ban ban hành; phối hợp với các phòng ban để thương lượng hợp đồng với đối tác. - Đại diện công ty làm việc với các sở ban ngành về các vấn đề liên quan tới dự án. - Thực hiện các thủ tục về doanh nghiệp như thành lập doanh nghiệp; đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp; thay đổi đại diện theo pháp luật; chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp; thay đổi, bổ sung ngành nghề; chuẩn bị và lập biên bản họp hội đồng quản tri, đại hội đồng cổ đông... - Tư vấn pháp lý cho các phòng ban; tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, M&A; tư vấn các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty. - Tham gia xây dựng và thẩm định về mặt pháp lý các quy trình nội bộ trong doanh nghiệp. - Chuẩn bị hồ sơ tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. - Kết hợp với Phòng Dịch vụ khách hàng để giải quyết khiếu nại của khách hàng. - Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư tại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM. - Giữ chức danh Phó Ban quản trị tại Chung cư Riva Park - 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM. - Đại diện công ty để tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp.

- Phân tích, đánh giá về mặt pháp lý và đưa ra các kiến nghị pháp lý kịp thời khi có những rủi ro về pháp lý liên quan đến giao dịch M&A, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính, các nghĩa vụ về thuế; - Soạn thảo, rà soát các Hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan tới các giao dịch M&A; - Soạn thảo, rà soát và thẩm định các quy trình, quy định trong nội bộ doanh nghiệp; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến quản trị doanh nghiệp như chuẩn bị các thủ tục để họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, đăng ký thành lập mới, tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi thông tin, giải thể doanh nghiệp ... - Thực hiện đăng ký nhãn hiệu. - Tham gia soạn thảo, rà soát, đàm phán (nếu có) đối với các loại hợp đồng phát sinh trong hoạt động của công ty cũng như tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo và các phòng ban trong công ty. - Tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo, các phòng ban đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. - Kiểm soát và thẩm định các hợp đồng, văn bản do phía đối tác cung cấp; các hợp đồng, văn bản phát hành ra bên ngoài. - Đại diện công ty làm việc với các sở ban ngành về các vấn đề liên quan tới dự án. - Đại diện công ty để tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật học từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)

- Thẻ luật sư từ 2017 - 2018 tại Trường khác (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)