Luật Sư Lê Mạnh Hà
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/01/1979

Nam

Hà Nội

Đã có gia đình

Đất đai, Nhà cửa

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Mạnh Hà

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức, đàm phán tốt
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm..
- Khả năng làm việc áp lực cao
- Có bằng lái xe ô tô B2
Kinh nghiệm công tác
Quản lý công nợ và thu hồi công nợ mảng kinh doanh than, cơ khí rác điện của Tập đoàn Tham gia điều hành chung công ty thành viên của Tập đoàn Quản lý hệ thống nhân viên và phát triển kinh doanh. Soạn thảo, đàm phán các hợp đồng kinh tế và các văn bản pháp lý thu hồi công nợ của lĩnh vực phụ trách

- Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Quản lý và thu hồi công nợ của Khách hàng - Đàm phán và thương thảo các hợp đồng kinh tế

- Phụ trách mảng kinh doanh dự án của Công ty - Đàm phán và thương thảo các Hợp đồng kinh tế - Quản lý nhân viên kinh doanh và đôn đốc thu hồi công nợ

- Quản lý hệ thống nhân viên kinh doanh - Đàm phán và thu hồi công nợ - Đào tạo nhân viên kinh doanh

Phụ trách Ban pháp chế - Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp - Nghiên cứu và phân tích các hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản - Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong Phòng - Đề xuất các phương án giải quyết trong nội bộ và bên ngoài Công ty trong lĩnh vực pháp lý - Thu hồi công nợ. - Và các công việc của các Phòng ban liên quan đến pháp lý.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân kinh tế từ 2004 - 2005 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Cử nhân Luật, Chứng chỉ hành nghề Luật sư, Thẻ luật sư từ 2009 - 2012 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

Trần Huỳnh Lam Nguyễn Trọng Danh Trần Ngọc Đại Hà Tân Long Huỳnh Thế Phương Hoàng Đức Tuấn Hoàng Mạnh Tiến Vũ Anh Tú Phan Não San Lê Thanh Bình Phương Huỳnh Bùi Quang Huy Bùi Hồng Tuấn Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thành An Nguyễn Đức Thiên Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Lâm Đức Ngô Bạch Long Nguyễn Đức Thanh Lý Thành Nhân Phan Phạm Trí Ân Hàn Duy Khang Phan Minh Luân LÊ THÀNH CÔNG Phạm Nguyễn Minh Toàn Đỗ Tiến Đạt NGUYỄN THỊ LIÊN Nguyễn Văn Lý Hùng Phạm Thành Phương Nguyễn Duy Kiên Nguyễn Thị Cung Trầm Trần Thị Mai Thy Lê Thị Lan Trần Thị Trà My Nguyễn Thị Thanh Mai Lê Hồng Thanh Kim Bách Tâm Như HOÀNG THỊ MAI Phạm Thị Mi Li Trần Thanh Thuỷ Nguyễn Thị Ngân Tạ Thị Thùy Dương Lê Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Lam Linh Nguyễn Mai Quỳnh Vũ Thị Oanh Nguyễn Thị Giang Từ Thị Thảo Nhi Nguyễn Phương Ngân Nguyễn Thị Uyên Đỗ Thị Thu Thảo Võ Thị Kim Chi Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Lan Anh Phan Ngọc Duyên Lê Hà Mỹ Ngân Nguyễn Thị Huỳnh Như Đặng Thị Bích Ngọc Tuyền Lê Kiều Kiều Phương Linh Lê Thị Lan Nông Thị Thơm Đào Thị Thu Phương Nguyễn Lê Ngọc Trâm Phạm Phương Lan Phan Thị Thùy Trang Trần thu hoài Bùi Thị Quỳnh Hiên Nguyễn Thị Lài Đặng Thị Thanh Trúc Nguyễn Hương Quỳnh Chi Hoàng Ngân Giang Lê Thị Phương Hà Ngọc Hoàn Nguyễn Hoàng Xuân Trúc Ninh Thị Minh Phượng Nguyễn Lê Thanh Huyền Võ Thị Nhã Kỳ Nguyễn Thị Thảo Phùng Minh Hiền Dương Nguyễn Vọng Nguyệt Trần Thị Diệu Hiền Phan Ngọc Kim Sa Lê Thị Hạnh Trần Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Bích Khuê Nguyễn Thị Thùy An