Luật Sư Nguyễn Bá Hoan
THÔNG TIN CƠ BẢN

19/08/1986

Nam

Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bá Hoan

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân

-Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Kinh nghiệm công tác
Xây dựng văn bản pháp lý (quy chế, quy định, nội quy quản lý thuộc phạm vi ban pháp chế); Xây dựng, Kiểm soát, thẩm định văn bản pháp lý, văn bản hành chính, hợp đồng dân sự theo yêu cầu của ban và trưởng ban. Tổng hợp, báo cáo, thiết lập trả lời văn bản hành chính tới các đơn vị chức năng trong và ngoài tập đoàn; Tư vấn, thực hiện và phối hợp thực hiện đánh giá hiện trạng rủi ro pháp lý trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của tập đoàn; Đánh giá, tổ chức kiện toàn hệ thống pháp lý, quy trình nghiệp vụ của tập đoàn và các đơn vị thành viên; Thu hồi công nợ cho Doanh nghiệp

-Kỹ năng tổ chức - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng làm việc theo nhóm - Kỹ năng liên quan chuyên môn - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v... - Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật, Luật sư từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Doanh nghiệp)