Luật Sư Nguyễn Thị Kim Nguyệt
THÔNG TIN CƠ BẢN

30/12/1991

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Kim Nguyệt

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc;
- Quản lý thời gian;
- Kỹ năng tư vấn;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích và giải quyết vấn đề;
- Phối hợp, điều phối và sắp xếp công việc;
- Kỹ năng đại diện;
- Kỹ năng báo cáo.
Kinh nghiệm công tác
Tại đây tôi chịu trách nhiệm chính tiến hành quá trình tố tụng tại tòa án đối với các vụ kiện khác nhau về tranh chấp lao động, hôn nhân gia đình, dân sự, thương mại; án hành chính; án hình sự; - Giúp khách hàng soạn thảo văn bản, hồ sơ pháp lý để làm việc với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; - Đại diện khách hàng liên hệ làm việc với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi được yêu cầu; - Độc lập tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan; - Các trách nhiệm khác như chỉnh sửa hồ sơ pháp lý; hướng dẫn và tập sự các nhân viên trong bộ phận tiến hành thủ tục xin cấp giấy chủ quyền nhà đất, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh công ty, xin giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện, ...

- Chịu trách nhiệm thực hiện và bảo đảm an toàn về mặt pháp lý của công ty và công ty thành viên; - Đảm nhận và chịu trách nhiệm chính công tác pháp lý của 25 dự án do công ty cung cấp dịch vụ; - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp lý liên quan của công ty và dự án. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện công việc để có phương án xử lý và báo cáo lãnh đạo; - Soạn thảo, thẩm định và soát xét các văn bản pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty bao gồm hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, văn bản ủy quyền, công văn, ....
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2014 - 2015 tại Học Viện Tư Pháp (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề quản tài viên từ 2019 - 2019 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự từ 2011 - 2011 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Khác)

- Cử Nhân Luật từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật hình sự)