Luật Sư Phạm Ngọc Dũng
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/10/1977

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Ngọc Dũng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Các kỹ năng bao gồm:

- Tư vấn pháp lý; (bao gồm: phân tích, nhận định và đưa giải pháp pháp lý)
- Đàm phán hợp đồng;
- Tổ chức, quản lý và phối hợp các bộ phận liên quan công việc theo hoạch định;
- Giao tiếp đúng đối tượng và mục tiêu công việc;
- Quản lý thời gian hiệu quả;
- Các kỹ năng của luật sư từ giai đoạn nghiên cứu hồ sơ, tư vấn pháp lý, đàm phán, thực hiện vai trò luật sư tại Tòa án, Thi hành án và kết thúc hồ sơ vụ việc;
- Đại diện tổ chức làm thủ tục, làm việc với cơ quan chức năng.
Kinh nghiệm công tác
- Thực hiện các nghiệp vụ của luật sư, bao gồm: - Soạn thảo và kiểm tra hợp đồng; - Soạn thảo và chỉnh sửa quy chế công ty, thỏa ước lao động tập thể; - Đàm phán với đối tác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc; - Kiểm tra văn bản pháp lý trước thi đấu thầu; Note*: Trước khi tham gia làm việc tại Dong Hai Investment & Construction Jsc đã từng làm nhiều doanh nghiệp trước đó. - Thực hiện các thủ tục và liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Thi hành án, Tòa án, cơ quan thuộc cấp bộ, sở - ban ngành theo yêu cầu từng dự án.
Học vấn & chứng chỉ
- Môi giới bất động sản từ 2019 - 2019 tại Trường khác (ngành học: Luật Đất đai)

- Luật sư từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)