Luật Sư Phạm Hải
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/12/1979

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Hải

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật