Luật Sư Phạm Quốc Hải
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/12/1986

Nam

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Quốc Hải

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM