Luật Sư Touprong Ro Men
THÔNG TIN CƠ BẢN

28/08/1987

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Touprong Ro Men

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Advising, Negotiation, Litigation, Drafting documents.
Kinh nghiệm công tác
Advising: Banking-Finance & Securities, Corporate & M&A, Inward Investment, Labor & Employment, Project and Energy, Real Estate & Construction-Infrastructure, Taxation, ... Drafting: Agreement & Contract, Applications, Arguments, Legal Advice and Opinions, Legal DD, Reports, Other documents, ... Dispute Resolution: Court and Arbitration.
Học vấn & chứng chỉ
- Thạc sĩ Luật Quốc tế từ 2014 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Thạc sĩ Luật Quốc tế từ 2014 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế)

- Cử Nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh