Luật Sư Trần Thanh Tùng
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/02/1994

Nam

Cần Thơ, Vĩnh Long, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thanh Tùng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kĩ năng tham gia tố tụng.
- Kĩ năng giao tiếp, ngoại giao với cơ quan Nhà nước, kĩ năng làm việc nhóm làm việc độc lập, khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu..
Kinh nghiệm công tác
Phụ trách các công việc văn phòng như: Nhận và hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án, vào sổ lưu trữ hồ sơ, tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án….

-Thực hiện thủ tục xin cấp, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của các công ty thành viên; - Làm việc với Sở TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai Vĩnh Long để thực hiện cấp GCN QSDĐ cho khách hàng mua nhà đất, Doanh nghiệp thuê lại đất của KCN Bình Minh, hỗ trợ DN thuê đất xin giấy phép đầu tư, thành lập Doanh nghiệp. - Đại diện Công ty tham gia tố tụng tại Tòa án và làm việc với các cơ quan khác có liên quan (Thi hành án, Viện Kiểm sát....). - Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề pháp lý liên quan, nghiên cứu tính hợp pháp của hồ sơ văn bản trình bày ý kiến trước cấp trên.

- Phụ trách mảng pháp lý của dự án, các công ty thành viên; - Soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng dự án; Thực hiện thủ tục xin cấp, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của các công ty thành viên; - Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm; - Rà soát các văn bản, hợp đồng, hồ sơ khách hàng cung cấp liên quan đến việc chuyển nhượng dự án; - Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bản mềm, bản cứng trong phạm vi công việc phụ trách; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Thực hiện công tác quản lý và Xử lý nợ có Tài sản bảo đảm (quá hạn từ 91 ngày), tiến hành các biện pháp tác nghiệp đôn đốc, thu giữ tài sản & tố tụng nhằm yêu cầu KH tất toán khoản vay Khu vực Tây Nam Bộ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau) như: - Xác minh thông tin liên quan đến KH, nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp nhằm phục vụ qua quá trình thu hồi nợ; - Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng , chủ yếu qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lýTSBD: đại diện BVBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, …; - Thực hiện công việc xử lý nợ theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm Xử lý nợ
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Cần Thơ (ngành học: Luật Hành chính)