Luật Sư Trần Thanh Tùng
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/02/1994

Nam

Cần Thơ, Vĩnh Long, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thanh Tùng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kĩ năng tham gia tố tụng.
- Kĩ năng giao tiếp, ngoại giao với cơ quan Nhà nước, kĩ năng làm việc nhóm làm việc độc lập, khả năng nắm bắt công việc, nghiên cứu tài liệu..
Kinh nghiệm công tác
Phụ trách các công việc văn phòng như: Nhận và hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án, vào sổ lưu trữ hồ sơ, tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án….

-Thực hiện thủ tục xin cấp, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của các công ty thành viên; - Làm việc với Sở TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai Vĩnh Long để thực hiện cấp GCN QSDĐ cho khách hàng mua nhà đất, Doanh nghiệp thuê lại đất của KCN Bình Minh, hỗ trợ DN thuê đất xin giấy phép đầu tư, thành lập Doanh nghiệp. - Đại diện Công ty tham gia tố tụng tại Tòa án và làm việc với các cơ quan khác có liên quan (Thi hành án, Viện Kiểm sát....). - Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề pháp lý liên quan, nghiên cứu tính hợp pháp của hồ sơ văn bản trình bày ý kiến trước cấp trên.

- Nghiên cứu quy chế và tổ chức hoạt động của Ban. - Đề xuất quy trình thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất ( Đấu thầu, đấu giá, hoặc Nhà đầu tư tự đề xuất). - Lập Báo cáo khảo sát Dự án tại một địa điểm theo chỉ định. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết; - Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án; - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định TKCS, TKBVTC, thẩm duyệt PCCC cho dự án; - Thực hiện thủ tục pháp lý cấp giấy phép xây dựng cho các hạng mục công trình của dự án; - Thực hiện công tác lập kế hoạch, triển khai kế hoạch khi được phê duyệt và báo cáo tình hình thực hiện thủ tục pháp các dự án do phòng phụ trách - Duy trì mối liên hệ với các cơ quan liên quan. - Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan tới thực hiện Dự án có sử dụng đất: Tập hợp các form mẫu liên quan khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

- Phụ trách mảng pháp lý của dự án, các công ty thành viên; - Soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng dự án; Thực hiện thủ tục xin cấp, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của các công ty thành viên; - Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm; - Rà soát các văn bản, hợp đồng, hồ sơ khách hàng cung cấp liên quan đến việc chuyển nhượng dự án; - Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bản mềm, bản cứng trong phạm vi công việc phụ trách; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Cần Thơ (ngành học: Luật Hành chính)