Luật Sư Võ Linh Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

16/03/1986

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Võ Linh Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, nghiên cứu hồ sơ tài liệu.
- Kỹ năng làm việc với khách hàng, xử lý tình huống tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Kinh nghiệm công tác
Từ 2012- 2020: Với vị trí chuyên viên pháp lý tại Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam, tôi phụ trách xử lý hồ sơ khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa Án, Trọng tài thương mại và Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền. - Giải quyết các hồ sơ khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. - Xây dựng các quy trình làm việc, soạn thảo văn bản, nghiên cứu văn bản pháp luật và tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan. -Nghiên cứu, tìm hiểu, rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật mới để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Tư vấn pháp luật cho khách hàng: đất đai, kinh doanh thương mại, lao động,... - Đại diện ủy quyền làm việc tại Tòa án và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Soạn thảo văn bản, hợp đồng.

- Cộng tác viết bài cho Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật. - Đưa ra ý kiến đóng góp cho các chuyên đề của Tạp chí.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật mới có liên quan đến các ngành nghề kinh doanh của Công ty để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. - Kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ, hợp đồng. - Tham gia các cuộc họp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lập biên bản giải quyết công việc.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 2004 - 2008 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh tế)