Luật Sư Vũ Cao Vinh
THÔNG TIN CƠ BẢN

29/11/1995

Nam

Hà Nội, Nam Định, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Cao Vinh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm
- Chịu được áp lực công việc
- Có khả năng làm việc theo nhóm
Kinh nghiệm công tác
Công việc: - Soạn thảo công văn, đơn thư trong các vụ việc về đất đai, hình sự; - Tham gia trả lời các thắc mắc về pháp luật trên trang facebook của VPLS.

Công việc: - Soạn thảo công văn, đơn thư trong các vụ việc về dân sự; - Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; - Viết bài giới thiệu trên trang facebook về Sở hữu trí tuệ của VPLS.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Đại học từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Thạc sỹ từ 2017 - 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư từ 2018 - 2019 tại Học viện tư pháp Hà Nội (ngành học: Khác)