Mô tả công việc
1. Quản lý, điều hành công việc chung của đơn vị (Kế hoạch nguồn lực, quản lý điều hành nguồn lực, đánh giá nhân sự, đề xuất và giải quyết chế độ, báo cáo lưu trữ và quản trị)
- Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao: con người, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ lao động, tài sản khác… đúng chế độ, hiệu quả.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch và đề xuất nguồn lực, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của đơn vị và nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân giao.
- Quản lý, đìều hành, phân công công việc và phân bổ các nguồn lực phù hợp đối với CBNV trong đơn vị một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả.
- Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cán bộ, nhân viên, chất lượng lao động của đơn vị và đề xuất các chế độ đối với cán bộ, nhân viên như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…
- Đề xuất, giải quyết các chế độ đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị thuộc thẩm quyền: Xác nhận nghỉ phép, giấy đi đường, giấy tờ khác theo quy định.
- Tổ chức lưu trữ, quản trị (bảo quản, bảo mật, sử dụng, cung cấp) thông tin liên quan theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo (thường kỳ, đột xuất) theo quy định.
2. Thực hiện công việc chuyên môn
- Tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, phân tích cảnh báo trong công tác xử lý nợ
- Tổ chức xây dựng, triển khai các Giới hạn trong công tác xử lý nợ (ngưỡng xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, ngưỡng mua tài sản cấn trừ nợ )
- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc thu hồi nợ và các công việc khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng
- Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn lực: Con người, thiết bị, phương tiện được giao trong quá trình thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
- Tổ chức việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo về công tác xử lý nợ (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.
- Tổ chức thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ có vấn đề (thuộc thẩm quyền của Phòng) thông qua các biện pháp phù hợp (Đôn đốc, miễn giảm lãi, bán đấu giá tài sản, mua tài sản cấn trừ nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, ra Tòa án ...)
3. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan
- Tổ chức/tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình trong hoạt động của đơn vị.
- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.
- Tổ chức quản lý, hướng dẫn điều hành, giải quyết các vướng mắc nghiệp vụ.
Yêu cầu công việc
1. Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
- Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
- Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng, xử lý nợ, luật và các qui định liên quan.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan trong đó có ít nhất 03 năm làm quản lý với vị trí tương đương.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý hệ thống và các quy trình.
- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và phối hợp hành động.
- Kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Kỹ năng ra quyết định.
- Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo.
- Quản lý sự thay đổi.
- Kỹ năng chuyên biệt cho vị trí: tư duy tốt, sáng tạo, xử lý tình huống nhanh.
3. Tố chất & sở thích công việc:
- Tính tuân thủ cao.
- Điềm tĩnh.
- Chính trực, đáng tin cậy.
- Tự tin và sáng tạo.
- Chịu áp lực công việc.
- Nỗ lực hướng tới kết quả.
- Tố chất chuyên biệt cho vị trí: Lạc quan và bản lĩnh, không sợ khó khăn.
- Thích làm việc trong môi trường HDBank.
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 819 / 0
Từ khóa:
xử lý nợ pháp lý
Logo Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)
25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
27/04/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
PHÓ PHÒNG XỬ LÝ NỢ
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)
Nộp đơn