Trường đại học luật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

(có 3 đánh giá)

Ngày 21/6/2023, Hội đồng tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Luật TPHCM có Thông báo 483/TB-ĐHL về việc công bố điểm xét trúng tuyển đối với thí sinh được "xét tuyển sớm"

Theo đó, căn cứ kết luận cuộc họp ngày 19/6/2023 của Hội đồng tuyển sinh năm 2023, Thường trực Hội đồng tuyển sinh thông báo về điểm xét "đủ điều kiện trúng tuyển sớm" trình độ đạo học hình thức chính quy năm 2023 đối với thí sinh được "xét tuyển sớm" theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Luật TPHCM như sau:

1. Trường đại học luật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

Mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) đối với thí sinh thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 như sau:

* Đối tượng 2:

Trường đại học luật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 1

* Đối tượng 3:

Trường đại học luật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2

Đây chỉ là kết quả đủ điều kiện trúng tuyển. Kết quả này sẽ trở thành chính thức khi:

- (i) Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT năm 2023 hoặc các năm trước theo Quy chế tuyển sinh hiện hành;

- (ii) Có kết quả thẩm tra hợp lệ của chứng chỉ quốc tế (hoặc chứng chỉ do đơn vị tổ chức thi cung cấp cho Trường theo đề nghị của thi sinh) và/ hoặc kết quả đối soát bản chính học bạ trung học phổ thông với các loại giấy tờ mà thí sinh đã cung cấp cho Trường là thống nhất và hợp lệ:

- (iii) và thực hiện đúng quy định tại Mục 3 của Thông báo này.

2. Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển sớm trường ĐH Luật TPHCM

Rất quan trọng (bắt buộc): Thời hạn và cách thức thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hệ thống) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng): từ ngày 10/7/2023 đến 17g00 ngày 30/7/2023 (chủ nhật), thí sinh có tên trong danh sách được xét đủ điều kiện trúng tuyển, nếu vẫn còn nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì phải:

i) Tiếp tục thực hiện việc đăng ký nguyện vọng đã được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống hoặc trên Cổng. Theo đó, thí sinh được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo đối tượng, phương thức nào thì chọn đúng đối tượng, phương thức đó để đăng ký, cụ thể:

- Đối tượng 1 (Mã-tên phương thức): 301 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế;

- Đối tượng 2 (Mã-tên phương thức): 410 - Kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ quốc tế;

Truong.

- Đối tượng 3 (Mã-tên phương thức): 303 - Xét tuyển sớm theo Đề án của

ii) Và đặt nguyện vọng này ở thứ tự thứ nhất (chỉ khuyến nghị), để đảm bảo trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Khảo sát tình trác xác nhận nhập học của thí sinh khi xét tuyển sớm trường ĐH Luật TPHCM

Thực hiện khảo sát tình trạng xác nhận nhập học của thí sinh:

- Thời gian: từ ngày 18/7/2023 đến 25/7/2023 (thứ 3);

- Hình thức: trực tuyến. Trường sẽ cung cấp link khảo sát cho thí sinh qua tin nhắn SMS tới số điện thoại thí sinh đã đăng ký với Trường vào ngày 15/7/2023 (dự kiến).

4. Lưu ý khi xét tuyển sớm trưởng ĐH Luật TPHCM với thí sinh tự do

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo thời gian và cách thức như sau:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/6/2023 đến ngày 20/7/2023 (thứ 5);

- Hình thức thực hiện:

+ Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V, được ban hành kèm theo Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và kê khai thông tin trên phiếu;

+ Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(có 3 đánh giá)
Nguyễn Thị Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.636 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm TpHCM hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm TpHCM
Click vào đây để xem danh sách Việc làm TpHCM hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm TpHCM