Xe kinh doanh vận tải được cấp biển số màu vàng

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA trong đó, một trong những quy định mới đáng lưu ý là việc cấp, đổi biển số cho loại hình xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, tại điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư quy định biển số ôtô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1/8. Các phương tiện vẫn đang hoạt động trước ngày Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Biển số xe màu vàng không phải lần đầu xuất hiện ở nước ta. Trước đó đã có quy định biển nền vàng, chữ đỏ cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

 

Theo Trương Nguyễn Thạch
2.279 
Click vào đây để xem danh sách Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh hoặc nhận thông báo thường xuyên về Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh
Click vào đây để xem danh sách Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh hoặc nhận thông báo thường xuyên về Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh