Mô tả công việc
1.1. Xây dựng hệ thống KPIs. Lập kế hoạch chi tiết công việc năm/tháng/quý (theo chỉ tiêu đo lường KPIs) cho mảng công việc khối nhà hàng, khối văn phòng và kiểm soát nội bộ.
1.2 Công tác phấp chế:
- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn pháp lý và trợ giúp công tác pháp chế co các Ban/ đơn vị trực thuộc Tỏng công ty;
- Thường xuyên nghiên cứu qui định của pháp luật để đưa ra tư vấn,cảnh báo rủi ro và đề xuất các giải pháp đảm bảo cho hoạt động củ Tổng công ty.
-Xây dựng và tham gia cho ý kiến vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản, qui chế, qui định, qui trình nội bộ của Tổng công ty
1.3 Công tác Kiểm soát nội bộ:
- Lập chi tiết ké hoạch kiểm tra năm/kỳ/đơn vị và chủ trì thực hiện các thủ tục cho quá trinh kiểm tra.
- Xây dựng qui định, quy trình có liên quan đến công tác kiểm tra , kiểm soát nội bộ
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa Luật, quản trị nhân lực
- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có chứng chỉ đào tạo xây dựng hệ thống KPIs
- Có thẻ giao tiếp Tiếng Nhật
- Tuổi trên 30
- Giới tính: Nữ
Phúc lợi công việc
- Lương thỏa thuận
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ tuần, nghỉ phép năm, nghỉ Lễ, tết theo qui định của Pháp luật.
- Chế độ Sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau
- Thời gian làm việc: toàn thời gian cố định. Sáng từ 8h - 12h, chiều 13h - 17h, từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chiều thứ bầy và chủ nhật
- Nơi làm việc: Văn phòng tầng 6, số 137 Mai Hắc Đế, Lế Đại hành, Hà Nội
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự
Công ty Cổ phần Colowide Việt Nam
Nộp đơn