Mô tả công việc
*/ Nhiệm vụ
1.Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
2.Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
3.Lập ngân sách nhân sự.
4.Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
5.Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
6.Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
7.Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
8.Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
9.Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
10.Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
11.Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân sự.
12.Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
13.Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
14.Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
15.Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
16.Tạo không khí làm việc đoàn kết, thân thiện và hợp tác giữa các nhân viên trong phòng.
*/ Quyền hạn
-Đề xuất tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, điều chỉnh lương, điều động, cấp phép cho nhân viên công ty.
-Phân công điều động nhân sự phù hợp của các phòng ban thực hiện các hoạt động của công ty.
-Đề xuất các kế hoạch tuyển dụng.
-Đề nghị công ty bãi nhiệm, miễn nhiệm hay thuyên chuyển cán bộ các phòng ban.
*/ Báo cáo ủy quyền:
-Báo cáo công việc trực tiếp cho TGĐ.
-Vắng mặt thì ủy quyền lại cho nhân sự chuyên trách trực thuộc.
Yêu cầu công việc
-Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật trở lên.
-Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.
-Tiếng Anh giao tiếp tốt.
-Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
-Kỹ năng lập kế hoạch.
-Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
-Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
-Kỹ năng giao tiếp tốt.
-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chính.
-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
-Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
-Sáng tạo trong công việc.
-Có ý thức doanh nhân trong doanh nghiệp.
Phúc lợi công việc
- Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 15 triệu/tháng + thưởng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
- Cơ hội thăng tiến.
- Được thể hiện giá trị bản thân.
- Đãi ngộ xứng đáng theo kinh nghiệm, năng lực.
- Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Được cung cấp thiết các trang thiết bị cần thiết phục vụ công việc.
- Cơ hội tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí do công ty tổ chức.
- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự
Công ty cổ phần BuCA
Nộp đơn