Mô tả công việc

* Xây dựng, thiết lập hệ thống, quy trình để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống:
- Xây dựng chính sách, quy trình, khung tuân thủ;
- Tổ chức quản lý Khung tuân thủ toàn hệ thống;
- Xây dựng hệ thống tự đánh giá và đánh giá tuân thủ toàn hệ thống;
- Xây dựng, đánh giá, báo cáo mức độ, rủi ro tuân thủ toàn hệ thống;
- Lập danh mục, theo dõi, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành tuân thủ trọng yếu; Đầu mối, hỗ trợ các Đơn vị xây dựng, theo dõi, cập nhật danh mục tuân thủ từng Đơn vị và toàn hệ thống;
- Thiết lập hệ thống thu nhận, đề xuất và theo dõi việc xử lý các sự kiện tuân thủ.
* Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ:
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành chung của SHB FC tuân thủ pháp luật;
- Tổ chức kiểm tra tuân thủ theo kế hoạch, chương trình và chuyên đề trọng yếu đã đặt ra và báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, các nguy cơ, rủi ro do việc không tuân thủ pháp luật về các hoạt động nghiệp vụ (tác nghiệp), quản lý, điều hành;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hoạt động của các Đơn vị tại Hội sở (định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo vụ việc);
- Phát triển mạng lưới Kiểm soát tuân thủ tại các Đơn vị ngoài Hội sở nhằm kiểm soát và phát hiện sớm các vi phạm tuân thủ và điều phối triển khai việc khắc phục. Định hướng và hướng dẫn các Đơn vị ngoài hội sở chủ động KSTT;
- Lập báo cáo và giám sát việc khắc phục của các Đơn vị qua việc giám sát hoạt động. Đưa ra cảnh báo, kiến nghị đối với các Đơn vị liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động;
- Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, khắc phục sau thanh tra/kiểm toán;
Tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm tuân thủ từ các Đơn vị nghiệp vụ/ tổ chức, cá nhân và:
- Trực tiếp/ đề xuất thực hiện điều tra sự vụ sai phạm, sự cố, khiếu nại … (ngoài phạm vi của Khối QTRR) để đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của SHB FC và pháp luật, đồng thời cảnh báo và đưa giải pháp để giảm nguy cơ phát sinh sai phạm, sự cố; hoặc
- Chuyển Khối QTRR thực hiện Điều tra sự vụ sai phạm, sự cố, khiếu nại nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của Khối QTRR; hoặc:
- Chuyển Đơn vị có thẩm quyền khác giải quyết theo quy định của SHB FC trong từng thời kỳ.
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo, cảnh báo, phòng ngừa tham nhũng tại SHB FC (ngoài phạm vi của Khối QTRR);
- Tiếp nhận và giải quyết hoặc tư vấn hỗ trợ giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của SHB FC trong từng thời kỳ;
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Ngân hàng làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo (ngoại từ các khiếu nại, tố cáo về xử lý nợ)
- Đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống
- Nghiên cứu và tư vấn hình thức xử lý đối với vi phạm của các cá nhân/đơn vị trên toàn hệ thống tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi và phù hợp với quy định của pháp luật và của SHB FC do các đơn vị kiểm soát nội bộ phát hiện;
- Theo dõi việc xử lý vi phạm theo kết luận/quyết định của cấp có thẩm quyền và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo liên quan đến vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp trên toàn hệ thống;
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liê

Yêu cầu công việc

* Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
- Đại hoc chuyên nghành, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán
- 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
- Tiếng anh Toeic 405 - 600
* Năng lực, kỹ năng chuyên môn
- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, kế toán
- Có kiến thức kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 394 / 0
Logo Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội
Tầng 1 - Tòa nhà 18T2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/01/2019

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển dụng Hà Nội - Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội
Nộp đơn