Mô tả công việc

1. Trợ giúp phó ban/ Phụ trách KSNB - QTHT thực hiện chức năng nhiệm vụ KSNB của Ban NS - KSNB. Cụ thể:
- Kiểm toán các tài khoản: 111,112,131,141,138, 331,334,338...kèm các chứng từ kế toán, thu chi công nợ, vay ngân hàng... ( Theo sổ tay công nợ - kiểm soát nội bộ)
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ các tài khoản kiểm soát gửi Phó ban/ Phụ trách NS -KSNB cụ thể:
+ Tài khoản 111, 112, 131 báo cáo theo ngày trước 9h30'
+ Tài khoản 331, 343: báo cáo theo tuần/ trước 17h ngày thứ 2 tuần kế tiếp
+ Tài khoản 138, 141, 338: Báo cáo theo tháng/ Ngày mùng 10 hàng tháng
+ Tài khoản 334: báo cáo theo tháng/ ngày 15 hàng tháng
- Kiểm soát các đề nghị thu tiền, đề nghị thanh toán và các bộ chứng từ đi kèm đảm bảo tính tuân thủ đúng theo chuẩn mực, nguyên tắc, chế độ, chinh sách, luật kế toán hiện hành và tuân thủ quy trình, quy định, phân quyền quy định, định mức doanh thu/ chi phí và theo chỉ đạo của BLĐ công ty ( theo sổ tay quản trị và kiểm soát nội bộ)
2. Kiến nghị cái thiện liên tục cách làm việc, quy trình, quy định liên quan để nâng cao hiệu quả công việc.
3. Giữ vừng đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực của kiểm toán
4. Lập kế hoạch công việc theo ngày/ tuần/ tháng/ năm gửi Phó ban NS - KSNB
5. Các công việc được giao khác.

Yêu cầu công việc

- Nam/nữ tuổi từ 26 đến 35
* Phẩm chất, đạo đức
- Trung thưc, liêm chính trong công việc
- Tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao
- Tính nguyên tắc và tính cương quyết cao
- Có tư duy logic tốt
- Có tâm và đam mê với công việc
* Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
- Am hiểu về các công tác quản trị doanh nghiệp
- Am hiểu về luật Kế toán, Kiểm toán
* Kỹ Năng
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm theo nhóm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Cyber
- Kỹ năng chuyên môn

Phúc lợi công việc

- Trao đổi khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Tuyển dụng [HÀ NỘI] Chuyên Viên Nhân Sự Và Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân