Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu với các kế toán viên, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế Công Ty, lập quyết toán thuế công ty;
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;
- In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo quy định;
- Phối hợp cùng Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại Công ty cuối năm cùng các phòng ban;
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc Công Ty hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu cầu công việc

- Trao đổi khi phỏng vấn

Phúc lợi công việc

- Thu nhập cao, lương thưởng xứng đáng
- Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội phát triển bản thân và khẳng định chính mình
- Nhiều phúc lợi và đãi ngộ khác ..

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 179 / 0
Logo Công ty cổ phần đầu tư thương mại LMP Công ty cổ phần đầu tư thương mại LMP
64 Phan Văn Trị - Phường 12 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.
Quy mô: từ 20 - 49 nhân viên

Ngày đăng tuyển
12/06/2020

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Trung cấp

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp
Công ty cổ phần đầu tư thương mại LMP
Nộp đơn