Mô tả công việc
 • Lập, triển khai, thực hiện, quản lý và sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Tổng Giám đốc.
 • Tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc.
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban/bộ phận/đơn vị và tổng hợp gửi lên Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, kiểm tra, thu thập và tổng hợp thông tin chính xác và toàn diện đến Tổng Giám đốc
 • Kiểm tra và hoàn thiện văn bản/công văn/hợp đồng từ các phòng ban/bộ phận/đơn vị/đối tác trình Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, xử lý công văn đến/đi của Văn phòng Tổng Giám đốc.
 • Quản trị hồ sơ/tài liệu của Tổng Giám đốc.
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về các đối tác, khách hàng của Tổng Giám đốc.
 • Dịch các loại hồ sơ/tài liệu Anh-Việt, Việt-Anh.
 • Phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh khi Tổng Giám đốc làm việc với đối tác nước ngoài.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn chỉnh của các loại văn bản/công văn/hợp đồng… theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Giám sát thực hiện các chỉ đạo công việc của Tổng Giám đốc đến các phòng ban/bộ phận/đơn vị.
 • Thực hiện các công việc lễ tân, khánh tiết, tiếp khách hàng và đối tác.
 • Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Hỗ trợ các phòng ban/bộ phận/đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
 • Các công việc khác trong chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Yêu cầu công việc
 • Số lần các văn bản họp được ghi chú đầy đủ, kịp thời.
 • Số lần kế hoạch làm việc, hội họp, công tác của Tổng giám đốc được xây dựng đúng hạn, kịp thời.
 • Số lần văn bản được soạn thảo đúng nội dung, hợp lý.
 • Số tài liệu được chuẩn bị kịp thời, đầy đủ.
 • Số lần hiểu rõ và truyền đạt chính xác các chỉ đạo của Tổng giám đốc.
 • Số lượng sai sót khi phối hợp với các phòng ban/bộ phận/đơn vị.
 • Số lần tài liệu được biên dịch đúng, kịp thời hạn.
 • Số lần các bản dịch mà người đọc hiểu được các nội dung cơ bản.
 • Số lần các buổi phiên dịch diễn ra thuận lợi, 2 bên đối tác hiểu được nhau.
 • Tỉ lệ đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác nước ngoài khi đến làm việc tại công ty.
 • Số lần không quản trị tốt hồ sơ, tài liệu của Tổng Giám đốc
 • Đảm bảo ngày công.
 • Chấp hành giờ giấc làm việc.
 • Chấp hành các quy định nội bộ.
 • Tuân thủ điều động công việc.
 • Đàm bảo thông tin thông suốt (qua điện thoại, email).
 • Kỷ luật giờ giấc họp hành.
Phúc lợi công việc
 • Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 270 / 0
Logo Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nam Miền Trung Group) Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nam Miền Trung Group)
Quốc lộ 1A, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
18/06/2019

Nơi làm việc
Bình Thuận

Cấp bậc
Thư ký


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển Thư Ký Tổng Giám Đốc
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Nam Miền Trung Group)
Nộp đơn