Mô tả công việc

EQuest hiện là một trong những cơ sở giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam với hơn 120.000 sinh viên theo học hàng năm tại các trường thành viên của chúng tôi, bao gồm các trường K-12, trường đại học và tổ chức dạy nghề, trường ngoại ngữ, cũng như các nền tảng Edtech khác nhau.

EQuest is currently one of the largest private education institutions in Vietnam with more than 120,000 students enrolled annually in our member schools, including K-12 schools, universities and vocational institutions, foreign language schools, as well as various Edtech platforms.

EQuest đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Trưởng phòng C&B với nội dung chi tiết như sau:

EQuest is looking for potential candidates for the position of C&B Manager with the following details:

 • Quản lý và cung cấp các chương trình lương thưởng & phúc lợi.

Responsible for the administration and delivery of compensation & benefits programs

 • Hợp tác với khách hàng nội bộ để thiết kế và triển khai các chương trình đãi ngộ, phúc lợi và ghi nhận nhằm thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu và kết quả kinh doanh.

Partner with internal clients to design and implement compensation, benefits and recognition programs that drive the achievement of business objectives and results.

 • Đảm bảo các quy trình, quy định về C&B; cải thiện các quy trình hiện có, phát triển các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ mới.

Ensures compensation programs; improves existing/develops new processes and service delivery standards.

 • Kiểm soát tốt tất cả các hoạt động C&B về lương, hợp đồng lao động, chính sách và phúc lợi, bảng chấm công, báo cáo lao động nội bộ và bên ngoài, v.v

Well control all C&B activities in terms of payroll, labor contracts, policies and benefits, timesheets, internal & external labor reports etc.

 • Thực hiện các vấn đề về lao động hoặc quy trình kỷ luật nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra.

Performs labor issues or disciplinary process if any violation of company regulation or requirements.

 • Dẫn dắt triển khai, truyền thông và quản lý liên tục các chương trình và chính sách C&B mới và hiện có.

Leads the roll out, communication and ongoing administration of new and existing compensation & benefits programs and policies.

 • Tham gia vào các dự án mới của Ban Nhân sự và Văn hoá: Sơ đồ tổ chức, tái cấu trúc tổ chức, Khung năng lực,...

Participating in new projects of the People and Culture Division: job hierarchies, re-organizations, Competency Framework etc.

Yêu cầu công việc

Học vấn, Trình độ đào tạo / Education, Training level:

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Nhân sự/Luật hoặc liên quan / Graduated from University major in HR/Law or related Major.

Kinh nghiệm và kỹ năng / Experiences and skills:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. / Candidates with more than 5 years of experience are preferable.
 • Khả năng quản lý đồng thời nhiều chương trình và dự án / Ability to manage multiple programs and projects simultaneously.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề / Problem-solving skills.
 • Kỹ năng phân tích & số hóa cao và thành thạo các ứng dụng phần mềm văn phòng. Chú ý đến các chi tiết / Strong analytical & numeric skills and proficient in major software. Attention to details.
 • Hiểu biết rõ ràng về ngân sách C&B và quỹ / Thorough understanding of compensation & benefit budgets and funding requirements.
 • Kỹ năng quản lý, giám sát / Supervisory/ Management Responsibility.
 • Nắm vững kiến thức về lĩnh vực nhân sự và các bộ luật liên quan / Strong knowledge in HR and related laws.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo. / Proficient in English communication.
Phúc lợi công việc
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 405 / 2
Logo Công ty Cổ phần Giáo dục EQUEST (EQuest Education Group) Công ty Cổ phần Giáo dục EQUEST (EQuest Education Group)
Lầu 3, Tòa Nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
11/05/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Quản lý


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
C&B Manager (EQG)
Công ty Cổ phần Giáo dục EQUEST (EQuest Education Group)
Nộp đơn