Mô tả công việc

1. Xây dựng kế hoạch công việc.

 • Xây dựng kế hoạch, mục tiêu về Công tác pháp chế của Công ty theo định kỳ tháng/quý/năm và các vấn đề phát sinh.
 • Lập kế hoạch làm việc cá nhân định kỳ tháng/ quý / năm / đột xuất.

2. Thực hiện các công việc chuyên môn.

 • Là đầu mối làm việc với đơn vị tư vấn luật của Công ty để giải quyết các yêu cầu về pháp lý.

a) Công tác pháp chế, tuân thủ

 • Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát của Công ty; các vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật; các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; các tranh chấp phát sinh, vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, mâu thuẫn với đối tác bên ngoài.
 • Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của MTV Habeco. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;
 • Về Kiểm soát/dự thảo Hợp đồng/quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản:
  • Tư vấn, kiểm soát tính pháp lý của hợp đồng, giao dịch; Phân tích, có ý kiến pháp lý đối với việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trong các trường hợp phát sinh tranh chấp;
  • Soạn thảo/tham gia soạn thảo các Dự thảo Hợp đồng/văn bản thỏa thuận của Công ty với các đối tác bên ngoài.
  • Tham gia góp ý hoặc xây dựng các quy trình/quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty. Quản lý dữ liệu về Hệ thống Văn bản nội bộ của toàn hệ thống
 • Cập nhật, tổng hợp, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty/các văn bản nội bộ Công ty; tư vấn, giải thích, hướng dẫn áp dụng/giải thích qui định pháp luật/ qui định nội bộ Công ty.
 • Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho MTV Habeco (i) làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và (ii) tham gia hoạt động tố tụng (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo);
 • Báo cáo Trưởng/phó phòng về kết quả/tiến độ thực hiện công việc được phân công.

b) Công tác quản lý cán bộ

 • Đầu mối xây dựng, trình ban hành các quy chế, quy định về cán bộ
 • Đầu mối triển khai kế hoạch quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, thực hiện các quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ…. các quy trình liên quan đến công tác cán bộ.
 • Đầu mối triển khai đánh giá cán bộ
 • Tổng hợp theo dõi, báo cáo về công tác cán bộ theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo.

c) Soạn thảo văn bản quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế

d) Công tác khác

 • Đầu mối Theo dõi, quản lý các hợp đồng thuê kho, cho thuê kho; hợp đồng bảo vệ
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Marketing
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong ngành FMCG & F&B
 • Kỹ năng quản lý công việc
 • Hiểu biết sâu sắc về thị trường, có khả năng xây dựng, duy trì mối quan hệ và nhạy bén trong kinh doanh.
 • Biết tiếng anh là lợi thế
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Có trách nhiệm và chủ động.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Định hướng hành động để đạt mục tiêu
 • Có thể đi làm ca tối
Phúc lợi công việc
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 353 / 14
Logo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
19/08/2022

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên Pháp chế
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
Nộp đơn