Mô tả công việc

1. Trách nhiệm thứ 1: Kiểm soát và quản lý Ban HCNS

 • Nhận yêu cầu từ BGĐ về các vấn đề liên quan đến Nhân sự
 • Thực hiện lên kế hoạch và phân chia các nhiệm vụ cho từng bộ phận trong Ban HCNS.
 • Đôn đốc và kiểm tra tiến độ làm việc của các bộ phận thuộc Ban HCNS
 • Xét duyệt các giấy tờ liên quan do Ban HCNS chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Trách nhiệm thứ 2: Thiết kế tổ chức và xây dựng quy trình

 • Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh SĐTC của Công ty/Phòng/bộ phận/chi nhánh hằng năm
 • Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh Hệ thống Chức năng nhiệm vụ Phòng/bộ phận/chi nhánh hằng năm
 • Xây dựng định biên nhân sự hằng năm cho toàn công ty.
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống quy trình, Quy định, Quy chế, chính sách của công ty
 • Phổ biến và đào tạo với các bộ phận quản lý về các thay đổi về quy trình, quy định, chính sách của Công ty.
 • Hàng năm rà soát các quy trình đề xuất cập nhật, cải tiến, sửa đổi bổ sung quy trình.

3. Trách nhiệm thứ 3: Quản lý Tuyển dụng

 • Đảm bảo về nguồn nhân lực cho Công ty
 • Kiểm soát số lượng tuyển dụng của từng khu vực, phòng ban.
 • Quản lý việc xây dựng mô tả công việc, bảng tiêu chuẩn năng lực lõi.
 • Tham gia và xét duyệt quy trình tuyển dụng, chính sách tuyển dụng.
 • Tổng hợp và báo cáo tình hình nhân sự cho BGĐ.
 • Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, chia sẻ, kết nối trên các trang mạng xã hội

4. Trách nhiệm thứ 4: Đào tạo nhân sự

 • Tham gia xây dựng và chuẩn hóa tài liệu, quy trình đào tạo
 • Theo dõi quá trình tham gia đào tạo của nhân viên
 • Nắm bắt nhu cầu nhân viên, xây dựng & triển khai các hoạt động nhằm phát triển năng lực đội ngũ nhân sự.
 • Tìm kiếm và đề xuất lên BGĐ để tham gia các khóa học đào tạo nhân sự phù hợp với từng bộ phận.

5. Trách nhiệm thứ 5: Lao động tiền lương

Quy trình, chính sách

 • Tham gia xây dựng chính sách, quy chế lương, thưởng cho người lao động phù hợp với pháp luật, tài chính công ty và thị trường lao động.
 • Thực hiện phổ biến các chính sách, cơ chế thu nhập và quy trình đánh giá năng lực với từng giai đoạn.
 • Đảm bảo tuân thủ hệ thống quy trình, quy định và đề xuất cải tiến kịp thời.

Lương thưởng, phúc lợi

 • Tổng hợp chi phí lương hàng tháng để báo cáo với BGĐ
 • Đảm bảo cân bằng giữa chi phí lương và doanh thu Công ty.
 • Lập các báo cáo tình hình nhân sự, các khoảng về trợ cấp, phụ cấp, khoảng lương thưởng và các phát sinh liên quan cho BGĐ.

Điều chỉnh nhân sự

 • Xét duyệt các quyết định về bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, khen thưởng - kỷ luật, điều chỉnh lương và quyết định thôi việc.
 • Xét duyệt các phương án giải quyết về chế độ thôi việc, khoảng bồi thường của NLĐ trước khi nghỉ việc (nếu có) theo quy định.
 • Cập nhật, chọn lọc và phổ biến các thông tin về pháp luật, thị trường lao động đến các phòng ban và cá nhân liên quan.
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Tổng hợp các tờ khai thuế TNCN và gửi cơ quan thuế
 • Chuẩn bị các dữ liệu thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN hằng năm.
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

6. Trách nhiệm thứ 6: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.

7. Trách nhiệm thứ 7: Hành chính

 • Xét duyệt và kiểm soát các hoạt động hành chính, đảm bảo tài sản và hện thống thông tin dữ liệu Công ty
 • Kiểm soát các khoảng chi phí phát sinh về việc cung ứng trang thiết bị, vật dụng làm việc, công tác làm việc,…

8. Trách nhiệm thứ 8: Pháp chế

Lưu trữ - tổng hợp

 • Theo dõi và thống kê báo cáo tình trạng pháp lý doanh nghiệp cho BGĐ

Pháp chế nội bộ - tuân thủ

 • Xét duyệt các mẫu HĐ thông dụng, biểu mẫu văn bản theo nhu cầu Công ty trước khi trình BGĐ
 • Tham gia và xét duyệt các thẩm định các công văn đối ngoại, hợp đồng (trừ HĐLĐ) cho các phòng ban khi có phát sinh
 • Tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện các văn bản pháp lý nội bộ mang tính bắt buộc chung (nội quy, quy chế, quy định, quy trình, chính sách…) trước khi ban hành
 • Tham mưu hoặc làm việc với cơ quan ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ tố tụng và đối tác, khách hàng… theo ủy quyền
 • Phối hợp, tham gia giải quyết các tranh chấp xảy ra trong nội bộ Công ty có liên quan đến vấn đề pháp lý
 • Pháp chế thủ tục - hồ sơ pháp lý (giấy phép con)
 • Tham gia xây dựng các hồ sơ pháp lý, quy trình thực hiện các hồ sơ pháp lý.
 • Giám sát đ
Yêu cầu công việc
 • Nam/Nữ độ tuổi từ 30-35
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về các ngành: Quản trị Nhân sự, quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, …và các ngành liên quan
 • 10 năm trong ngành nhân sự, từng làm Quản trị hệ thống, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự liên quan thẩm mỹ, spa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dược phẩm
 • Nhân sự, có kiến thức mạnh về OD/ Total Rewards, nắm vững các phương pháp luận về nhân sự, kiến thức chuyên môn về Luật lao động & thực tế, kết nối tốt, kiến thức tài chính để thực hiện các báo cáo liên quan đến các khoản chi phí lương, chính sách
 • Kỹ năng chuyên môn theo cấp bậc
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
 • Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
 • Kỹ năng sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng chủ động tư vấn cho BOD
 • Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, bổ nhiệm, quản lý nhân sự
Phúc lợi công việc
 • Thu nhập: 50-65 triệu/tháng
 • Thưởng Lễ, tết, lương tháng 13
 • Du lịch hằng năm
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 291 / 2
Logo Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
400A Lê Hồng Phong - Phường 01 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
18/01/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Giám đốc/ Quản lý cấp cao


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
10 năm

Ứng viên
Nam nữ
Giám đốc ban Hành chính nhân sự (50-65 triệu/tháng)
Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
Nộp đơn