Mô tả công việc
A/ Trách nhiệm chuyên môn, nghiệp vụ
- Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
- Thẩm định hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu tư;
- Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, công trình;
- Kiểm tra thanh, quyết toán của các hợp đồng thầu phụ, các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư trước khi trình lãnh đạo phê duyệt; Kiểm tra thanh, quyết toán phần xây thô với các khách hàng, phối hợp bộ phận bán hàng giải thích các thắc mắc với khách hàng;
- Soạn thảo, kiểm tra nội dung hợp đồng kinh tế trước khi trình cấp có thẩm quyền ký kết với các đối tác; Quản trị, theo dõi quá trình triển khai thực hiện hợp đồng;
- Tham gia thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, năng lực các nhà thầu tham gia đấu thầu, kết quả chấm thầu các gói thầu do Công ty làm Chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn;
- Cập nhật chế độ chính sách trong quản lý kinh tế, quản lý tổng quyết toán.
B/ Trách nhiệm khác:
- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của bộ phận
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch làm việc cá nhân, báo cáo kết quả thực hiện với cấp quản lý
- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên mới trong phòng
- Bảo mật thông tin, tài liệu, bí mật kinh doanh của Công ty
- Tuân thủ và đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến các chính sách, nội quy, quy định, quy chế của Công ty
- Tham gia xây dựng và quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
Yêu cầu công việc
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Tin học văn phòng trình độ B và thành thạo phần mềm tin học chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có các chứng chỉ về; Quản lý đấu thầu, thẩm định dự toán.
2. Kiến thức:
- Hiểu biết nền tảng về hạch toán kinh doanh và quản lý kế hoạch
- Nắm vững quy trình quản lý dự án xây dựng, các quy trình quản lý chất lượng
- Am hiểu các quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu thầu và pháp luật có liên quan
3. Kỹ năng/ Khả năng:
- Hạch toán kinh tế
- Thành thạo phần mềm lập dự toán
- Giao tiếp làm việc với đối tác, khách hàng
4. Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
5. Phẩm chất/ Thái độ:
- Sức khỏe tốt
- Nhạy bén, linh hoạt, cẩn trọng
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Kỹ Sư Dự Toán
Công ty TNHH My Second Home
Nộp đơn