Mô tả công việc
 • Translating and proofreading documents and reviewing the works of members/ Dịch thuật, hiệu chỉnh và rà soát các tài liệu của các thành viên;
 • Searching legal matters as assigned using subscription database services and public sources/ Nghiên cứu các vấn đề pháp lý được giao bằng cách sử dụng các dịch vụ cơ sở dữ liệu được công ty đăng ký và các nguồn khác;
 • Conducting legal researches, update and keep alert of legal changes in relevant legislation/ Tiến hành nghiên cứu pháp luật, cập nhật và cảnh báo những thay đổi pháp lý trong pháp luật có liên quan;
 • Collaborating with other team members on various legal and client projects as needed/ Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm trong các dự án pháp luật và dự án khách hàng khác nhau khi cần thiết;
 • Participating in business development activities/ Tham gia các hoạt động phát triển kinh doanh;
 • Performing other task as assigned by supervisor/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Yêu cầu công việc
 • Having a university degree, or are in the final stage of their university studies, preference is given to law graduates who have a good academic record and a demonstrated interest in law, and a desire to pursue a career as a lawyer/ Có bằng đại học hoặc đang học năm cuối đại học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp luật có thành tích học tập tốt và yêu thích pháp luật, đồng thời mong muốn theo đuổi nghề luật sư.
 • Having a good command of written and spoken English/ Có khả năng viết và nói tiếng Anh tốt;
 • Having a superior legal writing and analytical skills/ Có kỹ năng viết và phân tích pháp lý vượt trội;
 • Must be proficient with Microsoft Office Suite, virtual communication software and digital technology/ Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite, phần mềm giao tiếp công việc kỹ thuật số;
 • Having knowledge and skills in using social media tools is an advantage/ Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội là một lợi thế;
 • Having ability to work independently and follow through on tasks until they are completed/ Có khả năng làm việc độc lập và theo sát công việc cho đến khi hoàn thành;
 • Being able to work under high pressure environment; and/ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; và
 • Having ability to meet deadlines and make effective decisions/ Có khả năng đáp ứng thời hạn và đưa ra quyết định hiệu quả;
  Internship and apprenticeship period: Continuously 06 months full-time (05 days/week) - Thời gian thực tập, học việc: Liên tục 06 tháng toàn thời gian (05 ngày/tuần)
Phúc lợi công việc

BENEFITS: We offer safe and attractive jobs and comprehensive opportunities for our staff to constantly develop their skills and promote them according to their strengths/ QUYỀN LỢI: Chúng tôi mang đến những công việc an toàn, hấp dẫn và cơ hội toàn diện để nhân viên không ngừng phát triển kỹ năng và thăng tiến theo thế mạnh của họ.

 • Improving professional capacity through solving legal cases and actual clients at the firm/ Nâng cao năng lực chuyên môn thông qua giải quyết các vụ việc pháp lý và khách hàng thực tế tại công ty
 • Being granted with telephone fee, lunches, parking fee .../ Được cấp tiền điện thoại, ăn trưa, gửi xe…;
 • Learning advanced training based on professional requirements and training to build a personal brand in a professional field/ Được học đào tạo nâng cao theo yêu cầu nghề nghiệp và đào tạo xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn
 • Having a friendly and dynamic working environment with internal entertainment events and business development events with partners in related fields/ Có môi trường làm việc thân thiện và năng động với các sự kiện giải trí nội bộ và sự kiện phát triển kinh doanh với các đối tác trong lĩnh vực liên quan.
 • Getting learning, exchanging practical experiences regularly and maximizing your critical thinking/ Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế và phát huy tối đa tư duy phản biện.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 2030 / 102
Logo Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự
Tầng trệt, tòa nhà 42 Ngô Quang Huy - Phường Thảo Điền - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
14/03/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội

Cấp bậc
Mới tốt nghiệp/Thực tập


Kỹ năng
Sử dụng tiếng Anh, tư duy pháp lý, kỹ năng viết và giao tiếp kỹ thuật số

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ, từ 22 tới 26 tuổi
Legal Intern (Thực tập sinh Pháp lý)
Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng sự
Nộp đơn