Mô tả công việc
Đã là Luật sư hoặc đã học luật sư
Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật đầu tư, tư vấn hợp đồng, Sở hữu trí tuệ
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên
Yêu cầu công việc
Đã là Luật sư hoặc đã học luật sư
Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật đầu tư, tư vấn hợp đồng, Sở hữu trí tuệ
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên
Phúc lợi công việc
Lương cơ bản: thoả thuận
Các loại phụ cấp;
Thưởng theo Doanh thu
BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của PL Lao động
Hành chính, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Từ khoá:
Luật sư

Bình luận:


Hình mã xác nhận
  • Trước
  • 1
  • Tiếp
Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp, Đầu Tư, Sử Hữu Trí Tuệ
Công ty Luật TNHH Việt An