Luật Sư Âu Thị Thúy Sen
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/01/1991

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Hợp đồngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Âu Thị Thúy Sen

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Phân loại trang thiết bị y tế;
- Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan tới trang thiết bị y tế như: Công bố tiêu chuẩn áp dụng, Đăng ký lưu hành, Giấy phép nhập khẩu, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do; Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế…;
- Kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng giao dịch, đàm phán, soạn thảo hợp đồng với khách hàng;
- Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, đầu tư;
- Soạn thảo thư tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý cho các vụ việc dân sự, tranh chấp hợp đồng thương mại.
- Thực hiện các hợp đồng tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật