Luật Sư Âu Thị Thúy Sen
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/01/1991

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Âu Thị Thúy Sen

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Phân loại trang thiết bị y tế;
- Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan tới trang thiết bị y tế như: Công bố tiêu chuẩn áp dụng, Đăng ký lưu hành, Giấy phép nhập khẩu, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do; Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế…;
- Kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng giao dịch, đàm phán, soạn thảo hợp đồng với khách hàng;
- Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, đầu tư;
- Soạn thảo thư tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý cho các vụ việc dân sự, tranh chấp hợp đồng thương mại.
- Thực hiện các hợp đồng tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Kinh nghiệm công tác
- Phân loại trang thiết bị y tế; - Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan tới trang thiết bị y tế như: Công bố tiêu chuẩn áp dụng, Đăng ký lưu hành, Giấy phép nhập khẩu, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do…; - Kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng giao dịch; - Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, đầu tư; - Soạn thảo thư tư vấn, đưa ra ý kiến pháp lý cho các vụ việc dân sự, tranh chấp hợp đồng thương mại.

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan tới thành lập, thay đổi doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ của công ty; - Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng giao dịch giữa công ty và các bên liên quan; - Tư vấn và thực hiện thủ tục xin thị thực Châu Âu cho khách hàng; - Thực hiện thủ tục xin cấp phép dự án xây dựng trạm BTS của Mobifone, Quản lý dự án Pico Repeater, chuẩn bị hồ sơ thầu các dự án thi công và xây lắp công trình viễn thông của của công ty.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân Luật từ 2009 - 2013 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2017 - 2018 tại Bộ Tư pháp (ngành học: Luật Doanh nghiệp)