Luật Sư Nguyễn Thị Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

23/03/1992

Nữ

Hà Nội, Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Doanh nghiệp

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật