Luật Sư Nguyễn Thị Phương
THÔNG TIN CƠ BẢN

23/03/1992

Nữ

Hà Nội, Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Doanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Phương

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
Làm công việc về sở hữu trí tuệ như: đăng ký bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng, sáng chế, duy trì, gia hạn

Nghiên cứu, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, hợp đồng, ý kiến pháp lý; - Đưa ra quan điểm pháp lí theo yêu cầu tư vấn của khách hàng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình; - Thực hiện và phụ trách các công việc liên quan tới khách hàng theo sự phân công của Công ty; - Liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước và các cơ quan liên quan để thực hiện công việc của Công ty; - Phối hợp cùng các luật sư và đồng nghiệp khác trong các công việc chuyên môn;
Học vấn & chứng chỉ
- Luật sư từ 2010 - 2014 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)