Luật Sư Nguyễn Thị Thanh
THÔNG TIN CƠ BẢN

22/12/1974

Nữ

Đồng Nai

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Thanh

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Cẩn thận, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và chú trọng chi tiết;
- Chăm chỉ, tích cực, nhiệt tình và chủ động;
- Có kỹ năng giao tiếp và nắm bắt công việc;
- Có khả năng học nhanh, làm việc nhóm và chịu được áp lực;
- Có kĩ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật