Luật Sư Phạm Quang Thỏa
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/04/1973

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Doanh nghiệpLao độngHôn nhân, Thừa kế

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Phạm Quang Thỏa

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ B Anh văn từ 1996 - 2001 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)