Luật Sư Trần Thanh Sang
THÔNG TIN CƠ BẢN

06/05/1988

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thanh Sang

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, độc lập;
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
- Có bằng lái xe B2 (có thể đi công tác bằng phương tiện cá nhân)

Kinh nghiệm công tác
- Hỗ trợ công ty và các đơn vị thành viên giải quyết các khiếu nại/tranh chấp. - Đại diện công ty và các đơn vị thành viên làm việc với các cơ quan chức năng (các đoàn thanh tra về vấn đề vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, tình hình sử dụng đất đai, xây dựng, an ninh trật tự,...). - Thực hiện thủ tục pháp lý doanh nghiệp cho công ty/các đơn vị thành viên (thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi doanh nghiệp,báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thay đổi con dấu,...) và báo cáo cho các đơn vị phòng ban về các vấn đề pháp lý thay đổi. - Thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký đầu tư cho công ty/các công ty thành viên (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp). - Thực hiện công tác pháp lý đối với các dự án công ty/đơn vị thành viên, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo quản lý trực tiếp và bộ phận liên quan (các dự án M&A, đầu tư, đấu giá,...) - Thực hiện các thủ tục pháp lý về nhà đất (thực hiện công tác đền bù - giải phóng mặt bằng, đăng ký biến động bất động sản, đăng ký động sản, công chứng hợp đồng, đăng bộ, hồ sơ giao thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...). - Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng của Công ty (hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại các Sở, Ban, Ngành, UBND TP/huyện,..); - Tham gia và hoàn thiện các hồ sơ công nhận các chức danh, chuyển đổi tư thục, các vấn đề pháp lý phát sinh khác của trường đại học (đơn vị thành viên). - Đại diện công ty/đơn vị thành viên liên hệ, làm việc với đối tác để thu hồi công nợ và tiến hành thủ tục khởi kiện tại tòa án. - Đàm phán, soạn thảo và hoàn thiện các hợp đồng, biểu mẫu văn bản khác. - Cập nhật văn bản và cung cấp cho Ban TGĐ công ty/đơn vị thành viên. - Công tác tỉnh để giải quyết các sự vụ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban TGĐ công ty khi có vấn đề phát sinh. - Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đề xuất giải pháp pháp lý cho vấn đề phát sinh. - Tư vấn pháp lý cho Ban TGĐ công ty/đơn vị thành viên đối với các vấn đề pháp lý khác phát sinh; - Đàm phán và thực hiện M&A các đơn vị (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp,..);

- Tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng. - Hỗ trợ luật sư hoàn thiện các biểu mẫu, văn bản của công ty. - Công tác tỉnh thực hiện các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của luật sư. - Đàm phán, soạn thảo, chỉnh sửa các mẫu hợp đồng cho khách hàng. - Thực hiện các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp và đầu tư cho khách hàng. - Đại diện công ty/khách hàng làm việc với các cơ quan hữu quan giải quyết các sự vụ phát sinh. - Thực hiện công tác thu hồi nợ cho khách hàng. - Cung cấp văn bản pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. - Cảnh báo rủi ro cho khách hàng đối với các dự án đầu tư.

- Soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hợp đồng của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi Công ty; - Rà soát, soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản nội bộ của Công ty; - Hỗ trợ các Phòng, Ban, Đơn vị giải quyết các khiếu nại/tranh chấp với Khách hàng/ Đối tác; - Đại diện Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý về bất động sản, doanh nghiệp tại các cơ quan ban ngành; - Đại diện Công ty tham gia tố tụng tại Toà án.

- Luật sư cộng tác tại Công ty Luật chuyên về tranh tụng, hướng dẫn chuyên viên xử lý các nghiệp vụ phát sinh, xử lý nợ; - Phụ trách xử lý các khoản nợ xấu/rủi ro cao tại Ngân hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng thạc sĩ từ 2015 - 2018 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Kinh tế)

- Bằng cử nhân từ 2006 - 2010 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ 2018 - 2019 tại Đại học Sư phạm Hà Nội (ngành học: Khác)

- Quản tài viên từ 2020 - 2020 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ môi giới bất động sản từ 2016 - 2021 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Thẻ Luật sư từ 2019 - 2019 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2018 - 2019 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)