Mô tả công việc

Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc - Phòng Pháp Chế
Nhiệm vụ chính:
1. Cung cấp lời khuyên về vấn đề pháp lý
2. Thực hiện rà soát pháp lý đối với hợp đồng và thỏa thuận của Công ty
3. Cập nhật Luật và quy định kịp thời
4. Lập hồ sơ công ty (theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bảo hiểm)
5. Giám sát các Chính sách, Quy định & Hướng dẫn của Công ty (PRG) phù hợp với Luật / quy định của địa phương và Công ty Tổ chức Khu vực
PRG
6. Quản lý mạng lưới tư vấn và luật sư bên ngoài
* Mối quan hệ với điều chỉnh
1. Duy trì giao tiếp phù hợp và đầy đủ với chính quyền địa phương về cả nội dung và tần suất;
2. Giám sát tất cả các thư chính thức vào / ra từ / để điều chỉnh
3. Cung cấp thông tin chính xác và phù hợp cho chính quyền địa phương một cách kịp thời;
4. Trả lời kịp thời và đúng đắn cho các truy vấn từ chính quyền địa phương;
CÁC CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CHÍNH:
Báo cáo chất lượng và kịp thời
Tư vấn chất lượng và kịp thời
Thông tin đầy đủ và chính xác

Yêu cầu công việc

Yêu cầu :
- Tuổi từ 25 - 30
- Tốt nghiệp chuyên ngành luật,pháp chế,...
- Tiếng anh lưu loát
Kiến thức : 
- Hiểu biết tốt về luật và quy định;
- Hiểu biết về kinh doanh và hoạt động bảo hiểm là một lợi thế;
- Xuất sắc trong kỹ năng giao tiếp và giao tiếp
KINH NGHIỆM:
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan (bảo hiểm, pháp lý của công ty, tuân thủ hoặc tư vấn chuyên môn)
Mức lương : sẽ trao đổi trong cuộc phỏng vấn 

Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Nhân viên phòng pháp chế
Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Nộp đơn