Phúc lợi dành cho bạn
Hỗ trợ đóng Bảo Hiểm y tế Tư nhân kèm BHXH
Mô tả công việc
 • Market survey to capture the trend of economic development in VN, particularly in the health sector.
 • Khảo sát thị trường để nắm bắt xu thế phát triển kinh tế ở VN, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế.
 • Research on M&A and targeting of foreign investors.
 • Nghiên cứu về M & A và mục tiêu của các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Gathering client information through numerous sources.
 • Thu thập thông tin khách hàng thông qua nhiều nguồn.
 • Work with external stakeholders to understand and investigate feedback into the service/function/product provided by client.
 • Làm việc với các bên liên quan bên ngoài để hiểu và điều tra thông tin phản hồi vào các dịch vụ / chức năng / sản phẩm được cung cấp bởi khách hàng.
 • Use data modelling to analyse your findings and create suggestions to improvement strategic operational for client.
 • Sử dụng mô hình dữ liệu để phân tích các kết quả của bạn để tạo ra đề xuất cải thiện chiến lược hoạt động cho khách hàng.
 • Consider the opportunities and potential risks attached to the suggestions you have made.
 • Xem xét các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn gắn liền với những đề xuất đã nêu ra.
 • Prepare all necessary document to present to potential investment (Project Survey, Proposal Letter, Teaser, Letter of Investment, Memorandum of Understanding, etc.)
 • Chuẩn bị tất cả hồ sơ cần thiết để giới thiệu cho nhà đầu tư tiềm năng (Project Survey, Proposal Letter, Teaser, Letter of Investment, Memorandum of Understanding, v.v…)
Yêu cầu công việc
 • To be able to multi-function and show willingness to take on further tasks that may be required.
 • Sẵn sàng đảm nhiệm các chức năng và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu
 • Maintain confidentially and objectivity in accordance with the ethics of the profession.
 • Bảo mật thông tin và tính khách quan của vấn đề theo đạo đức nghề nghiệp
 • Maintain and appropriate level of both personal and professional development.
 • Duy trì và thích ứng với sự phát triển cả về cá nhân và nghề nghiệp chuyên môn.
Phúc lợi công việc
 • Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định Công Ty.
 • Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT
 • Company trip,teambuilding, yearend party
 • Được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt tình, được đào tạo...
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 180 / 2
Logo Công ty Cổ phần New Way & Associates Công ty Cổ phần New Way & Associates
CH8 Block C, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Quy mô: từ 10 - 19 nhân viên

Ngày đăng tuyển
10/06/2024

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
“Khả năng phân tích hiệu suất kinh doanh và cung cấp các thông tin phục vụ cho M&A”; “Khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người ở các môi trường khác nhau”; “Thành thạo tiếng Anh và Microsoft Office”

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ, từ 20 tới 40 tuổi
Phân tích kinh doanh (Business Analyst)
Công ty Cổ phần New Way & Associates
Nộp đơn