Công ty có được yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm không?

(có 2 đánh giá)

Công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm có đúng quy định pháp luật không? Nếu không thì công ty thu tiền cọc giữ chỗ việc làm của người lao động đi xin việc bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh Thiện ở Lâm Đồng.

Công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm có đúng quy định pháp luật không?

Căn cứ Điều 11 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tuyển dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

2. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động.”

Theo quy định trên, người lao động không phải trả bất kì chi phí nào cho việc tuyển dụng. Như vậy, khi công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm là trái với quy định pháp luật.

Công ty có được yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm không?

Công ty có được yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm không? (Hình từ Internet)

Công ty thu tiền cọc giữ chỗ việc làm của người lao động đi xin việc thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Và căn cứ theo điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định;

b) Thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động;

c) Không thể hiện, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc;

d) Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

...

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Và theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm thì bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu.

Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội có quyền xử phạt công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra lao động

...

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Chương IV Nghị định này;

d) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV, trừ hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này.

...”

Và theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân.

Theo quy định trên, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội có quyền phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với tổ chức và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này.

Như vậy, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội có quyền xử phạt công ty yêu cầu người lao động đi xin việc đặt tiền cọc giữ chỗ việc làm.

(có 2 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.100