Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến việc thông báo nghỉ lễ Quốc khánh. Cho tôi hỏi mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được quy định thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.T ở Lâm Đồng.

Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

Đối với các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức ngoài nhà nước,… muốn thông báo nghỉ lễ Quốc khánh thì có thể tham khảo các mẫu dưới đây (pháp luật hiện nay không có quy định mẫu thông báo nghỉ lễ đối với trường hợp này).

(Mẫu 1)

Mẫu 1
 

(Mẫu 2)

Mẫu 2

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ở các cơ quan nhà nước cũng có thể được xem là văn bản hành chính của cơ quan này khi thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư của cơ quan nhà nước.

Tham khảo mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 áp dụng với cơ quan nhà nước theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

(Mẫu 3)

Mẫu 3

Được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 bao nhiêu ngày?

Theo Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022 thì số ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được xác định như sau:

- Đối với công chức, viên chức: nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (ngày 01/9/2023) đến hết thứ Hai (ngày 04/9/2023) Dương lịch.

Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

- Đối với người lao động không làm việc tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 là thứ Bảy ngày 02/9/2023 Dương lịch và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được quy định thế nào? (Hình từ Internet)

Công ty ép người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

Điều 18. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức như là các công ty thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Công ty ép người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là hành vi vi phạm pháp luật (trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động).

Do đó, nếu vi phạm thì công ty này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
4.763