Tổng hợp các mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024?

(có 3 đánh giá)

Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 mới nhất hiện nay là mẫu nào? Người lao động có được nghỉ dài hơn so với lịch thông báo nghỉ của công ty không? Và trường hợp lịch nghỉ tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì có được nghỉ bù? câu hỏi của anh V (Hà Nội).

Tổng hợp các mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024?

Thông báo nghỉ Tết là một loại văn bản được sử dụng để thông báo cho cán bộ, nhân viên, đối tác và khách hàng về thời gian nghỉ và làm việc trở lại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch hoặc Tết Nguyên Đán.

Tổng hợp các mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024?

Tổng hợp các mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024? (Hình từ Internet)

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 mới nhất hiện nay:

(1) Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 dành cho nội bộ công ty

https://lh7-us.googleusercontent.com/bKPawKlsry0HLi3ZR19GTyTFkry6qgKXTmZJ5waoRJ1e8kEVkQvPrjzCHqO-JKEKYHadxfGWUzcE2XDYU1-YQPs1USIMYIm5kk8X3pBloxt-3YT4lz9OnPwvJrKNYR0dw8arAxlRBAYSpiDH1KzJu74

>> Tải mẫu: Tải vềT

(2) Mẫu thông báo nghỉ Tết 2024 sinh viên, giảng viên

https://lh7-us.googleusercontent.com/gRyqzGIgYxYiE1V-5pQZe5TshfmOt4e_Pr7yN-Z2Z3VMd2qZps9EFbHyCEFDwlETetLvqHWUAz-C8WMUjkMJ6_7UuAX3P-Zk-5WbzK5liBcf-xyoblTFLIJ1guxzQZKu9HkT091GyqcKvYIxrOsFuzI

>> Tải mẫu: Tải về

(3) Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dành cho đối tác, khách hàng

https://lh7-us.googleusercontent.com/csocBs1DrWZz-nUvLOQ3ow43PTaNc1cEIzl5-loAkLUe9OIt-7a8oXZJQx6z7TlabZ3aeiiTt9m7Ou0wTGCc9kMDvNDP_kOJNyqyZbdNddEOs7zSmpWY8NprbguwNZtHfH0G3t8zP9-GkBGAWbsBSR0

>> Tải mẫu: Tải về

(4) Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho doanh nghiệp

https://lh7-us.googleusercontent.com/Hib1sIEScNCHey2Cy3IsDkMoxQPrlagiE0izZwP053vykWqb-8uTebrWJ7vaWCo8jip0utlREF81fEGN7EhI1bM76FsEqipdkNBV-JkcV09R5xaRSyBJsaznTYh5RijtduEU252IKY3KfJwYarO0dlE

>> Tải mẫu: Tải về

(5) Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 cho nhân viên, người lao động

https://lh7-us.googleusercontent.com/VQbohHNAZRQ65Se9jU9WAOuyv3vFm5VHtiuCP7ZfCBbrdxQqkEe2eLoK8zPFNvpfcAezBn3uH9av1PVSXxCthnZmz0JXGVH4SoH76XVaVHd7v7J9sMog4lFcMCIdg6QGEcQ23yllsDnPWz45arNWoa0

>> Tải mẫu: Tải về

Người lao động có thể nghỉ dài hơn lịch nghỉ Tết Nguyên Đán mà công ty đã công bố không?

Tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Theo quy định này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Như vậy, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán bằng cách sử dụng ngày phép năm.

Trường hợp không còn ngày phép năm hoặc công ty không đồng ý với việc sử dụng phép năm để kéo dài thời gian nghỉ tết thì người lao động có thể xin nghỉ không hưởng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Tóm lại, người lao động có thể nghỉ dài hơn lịch nghỉ Tết Nguyên Đán mà công ty đã công bố, tuy nhiên việc kéo dài lịch nghỉ tết phải được sự đồng thuận của công ty.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù phải không?

Tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đồng thời tại Điều 112Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy, trường hợp lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của người lao động trùng với lịch nghỉ hằng tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

(có 3 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
5.832