Ngành Luật học có những chuyên ngành nào? Học bao nhiêu năm?

(có 3 đánh giá)

Em là tân sinh viên ngành Luật học. Em muốn biết ngành luật học là ngành gì? Ngành nào sẽ được chia thành các chuyên ngành nào và sẽ được đào tạo trong bao lâu? – Ánh Linh (Gia Lai)

Ngành Luật học được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau, tùy theo lĩnh vực pháp luật mà chuyên ngành đó nghiên cứu và áp dụng. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật học, sinh viên có làm việc tại các cơ quan nhà nước, tại các tổ chức tư nhân,…

Ngành Luật học có những chuyên ngành nào? Học bao nhiêu năm?

Ngành Luật học có những chuyên ngành nào? Học bao nhiêu năm? (Hình từ Internet)

1. Ngành Luật học là ngành gì? Có những chuyên ngành nào?

Luật học là một ngành học nghiên cứu về hệ thống pháp luật, các quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân tham gia vào hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hiện nay có các chuyên ngành luật phổ biến sau:

- Luật hiến pháp: Nghiên cứu về hệ thống pháp luật, các quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân tham gia vào hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Luật dân sự: Nghiên cứu về các quan hệ dân sự, như quan hệ về tài sản, quan hệ về nhân thân,...

- Luật hình sự: Nghiên cứu về các tội phạm và hình phạt, nhằm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

- Luật hành chính: Nghiên cứu về các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân tham gia vào hoạt động hành chính nhà nước.

- Luật kinh tế: Nghiên cứu về các quan hệ kinh tế, như quan hệ về sở hữu, quan hệ về hợp đồng,...

- Luật tố tụng dân sự: Nghiên cứu về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự.

- Luật tố tụng hình sự: Nghiên cứu về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự.

- Luật quốc tế: Nghiên cứu về hệ thống pháp luật quốc tế, các quy phạm pháp luật quốc tế, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân tham gia vào hoạt động pháp luật quốc tế.

- Luật môi trường: Nghiên cứu về các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Luật lao động: Nghiên cứu về các quy định pháp luật về lao động, như quan hệ lao động, quan hệ tiền lương,...

Ngoài ra, còn có một số chuyên ngành luật khác như: luật ngân hàng, luật thuế, luật thương mại, luật bảo hiểm, luật hôn nhân và gia đình,...

Mỗi chuyên ngành luật đều có những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp riêng. Khi đó, người học cần phải lựa chọn chuyên ngành luật phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân.

2. Sinh viên học ngành Luật học sẽ được đào tạo bao nhiêu năm?

Tại Việt Nam, ngành Luật học được đào tạo theo hệ đại học chính quy với thời gian đào tạo là 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân Luật học.

Tuy nhiên, để trở thành một luật sư, sinh viên cần phải tham gia một khóa đào tạo luật sư và vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Khóa đào tạo luật sư thường kéo dài từ 1 đến 2 năm.

Do đó, để trở thành một luật sư, sinh viên cần phải học tập và đào tạo tổng cộng từ 5 đến 6 năm.

Trong thời gian 4 năm được đào tạo theo hệ đại học chính quy, sinh viên theo học ngành Luật học sẽ được tiếp cận và trau dồi 02 khối kiến thức chính:

- Khối kiến thức cơ sở: Gồm các môn học về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ,... nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các lĩnh vực khác nhau.

- Khối kiến thức chuyên ngành: Gồm các môn học về pháp luật, như luật hiến pháp, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính, luật kinh tế, luật quốc tế,... nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về pháp luật.

Ngoài ra, chương trình đào tạo ngành Luật học còn có các môn học tự chọn, nhằm giúp sinh viên có thêm cơ hội lựa chọn những môn học phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân.

Dưới đây là danh sách một số môn học phổ biến trong chương trình đào tạo ngành Luật học:

* Khối kiến thức cơ sở:

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế học

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Ngoại ngữ

* Khối kiến thức chuyên ngành:

- Luật hiến pháp

- Luật dân sự

- Luật hình sự

- Luật hành chính

- Luật kinh tế

- Luật tố tụng dân sự

- Luật tố tụng hình sự

- Luật quốc tế

- Luật môi trường

- Luật lao động

Ngoài ra, sinh viên ngành Luật học còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, như: hội thảo, diễn đàn, cuộc thi,... nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Do đó, sau khi tốt nghiệp ngành Luật học, sinh viên có đầy đủ các kiến thức để làm việc tại các cơ quan nhà nước, như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra,... hoặc tại các tổ chức tư nhân, như: Văn phòng luật sư, công ty luật, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận,..

(có 3 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.749