Mô tả công việc
- Trợ lý giám đốc công ty am hiểu luật pháp hiện hành Viêt Nam biết vận dụng quản lý quản tri cbcnv quản lý các phòng ban trong công ty.
- Hàng ngày nhận nhiệm vu từ giám đốc rồi lên kế hoạch triển khai.
Yêu cầu công việc
Có sức khỏe nhanh nhẹn nhiệt tình, hiểu công việc chuyên môn của từng bộ phận, đưa ra hướng quản lý cũng như phương hướng nhiệm vụ.
Phúc lợi công việc
Hưởng theo chế độ phó giám đốc công ty lương từ 5tr đến 10 triêu ngoài ra hưởng đầy đủ theo luật lao đông và qui chế công ty.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trợ Lý
Công ty TNHH May XK Đại Hà Thịnh
Nộp đơn