Mô tả công việc

Tổng quan nhiệm vụ:
· Đối với hoạt động Quản trị:
Từ báo cáo của Kế toán Tổng hợp và bộ phận chuyên môn về toàn bộ hoạt động vận hành, sản xuất và kinh doanh:
- Làm rõ và xử lý các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận trực thuộc, cụ thể như sau:
o Xử lý các kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm của Giám đốc Tài chính. Đưa ra nhận định và kiến nghị của chính mình đến Tổng Giám đốc.
o Chuyển giao, theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị của Phó Tổng Giám đốc với các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tập hợp các kiến nghị vượt quyền xử lý của Phó Tổng giám đốc đến Tổng Giám đốc.
o Báo cáo Tổng Giám đốc, về tình hình sản xuất, kinh doanh của toàn công ty và các kiến nghị từ bộ phận tài chính và bộ phận kinh doanh chưa được giải quyết.
o Tổ chức cuộc họp trực tiếp cùng với Phó Tổng giám đốc đưa ra các ý kiến tham mưu, tổng hợp các giải pháp và nhận chỉ đạo từ Tổng Giám đốc.
o Với các kiến nghị, đề xuất vượt quyền Tổng Giám đốc, cần báo cáo cho Giám đốc Tài chính Holdings để kiến nghị Chủ tịch giải quyết.
Mục tiêu: Đảm bảo tất cả các kiến nghị, đề xuất của bộ máy tài chính- kế toán (Bộ phận hỗ trợ) đều được xử lý.
- Theo dõi, chỉ đạo các trưởng nhóm kế toán, Kế toán trưởng chi nhánh thực hiện và chỉ đạo kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ được giao (như phạm vi quy định trong mô tả công việc).
· Đối với hoạt động Tài chính- Kế toán:
- Phân tích tài chính: Dựa trên các số liệu tổng hợp từ Kế toán tổng hợp, thực hiện phân tích chỉ ra tình trạng tài chính của Công ty theo thời gian thực một cách tổng thể.
- Lập kế hoạch ngân sách: Lên kế hoạch và quản lý ngân sách dựa theo phương hướng phát triển và mục tiêu của Ban lãnh đạo.
- Tổ chức cải tiến bộ máy kế toán, quy trình, mẫu biểu, thống nhất tài khoản hạch toán nhằm đáp ứng được các mục đích thuế, kiểm toán, và quản trị. Bảo đảm việc ghi chép của kế toán viên, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ qúa trình hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.
- Theo dõi và quản trị các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và thuế của các Đơn vị thành viên.
· Đối với hoạt động quản lý bộ máy nhân sự trực thuộc:
- Kiểm soát chất lượng và theo dõi tiến độ công việc của đội ngũ kế toán trực thuộc:
o Về mặt số liệu: Bằng báo cáo so sánh số liệu báo cáo của Kế toán tổng hợp giữa các trưởng nhóm Kế toán trên Công ty với số liệu báo cáo của Kế toán trưởng chi nhanh, đảm bảo số liệu dùng để phân tích đáp ứng 3 yếu tố: chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng việc hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá,…
o Theo dõi việc thực hiện tuân thủ các chính sách/quy định của Công ty liên quan tới hoạt động của Công ty, chi nhánh bởi các nhân sự được phân quyền.
o Các nhiệm vụ khác (nếu có)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán
- Có hơn 05 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán
- Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng nghe, đọc, viết Tiếng Anh thành thạo

Phúc lợi công việc

- Laptop
- Insurance
- Travel
- Allowances
- Employee Shuttle
- Uniform
- Incentive bonus
- Healthcare
- Training Scheme
- Salary review
- Business Expense
- Seniority Allowance
- Annual Leave

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 90 / 0
Logo Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Hyatt Regency West Hanoi) Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Hyatt Regency West Hanoi)
Số 36 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
16/01/2023

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 30 tới 46 tuổi
Trưởng ban Kiểm soát
Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Hyatt Regency West Hanoi)
Nộp đơn