Mô tả công việc
 • Tham mưu và hỗ trợ BGĐ xây dựng cơ cấu tổ chức và chính sách nhân sự cho nhà máy Chu Lai
 • Lên kế hoạch đáp ứng nguồn nhân lực cho nhà máy dựa vào nhu cầu sản xuất
 • Triển khai và kiểm soát chính sách đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của các bộ phận
 • Quản lý các nghiệp vụ tính lương, thưởng, bảo hiểm của nhà máy
 • Triển khai các hoạt động đào tạo cho nhà máy
 • Quản lý các các bộ phận hành chính, bảo vệ, tạp vụ, căn tin của nhà máy
 • Xây dựng nội quy, quy định cho nhà máy
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Tham gia các dự án của phòng nhân sự
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp ĐH các ngành QTNNL, QTKD, hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng ngoại ngữ: TOEIC 600
 • Kỹ năng vi tính: Bằng C
 • Thái độ Minh bạch
 • Tinh thần dịch vụ khách hàng nội bộ & bên ngoài
Phúc lợi công việc
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phéơ
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Trưởng Bộ Phận Nhân Sự - Chu Lai
Công ty TNHH Phân Phối Hữu Toàn Miền Nam
Nộp đơn