Mô tả công việc

- Tính giá thành, các bút toán về giá thành
- Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9
- Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu
- Lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng Công ty, lập quyết toán văn phòng Công ty
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo Công ty quy định
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Cải tiến các phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoạch các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT-TV
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
- Có nghiệp vụ kế toán, văn phòng
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình
- Có trách nhiệm trong công việc.

Phúc lợi công việc
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 185 / 0
Logo Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina
Xóm 7 Thủy Sơn , Huyện Thủy Nguyên , Hải Phòng, Việt Nam
Quy mô: từ 20 - 49 nhân viên

Ngày đăng tuyển
30/09/2019

Nơi làm việc
Hải Phòng

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tới 40 tuổi
Tuyển Nhân Viên Kế Toán
Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vina
Nộp đơn