Mô tả công việc
 • Xem xét tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp lý, tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ Đông và HĐQT trước khi trình các cấp này thông qua;
 • Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho hoạt động của Công ty: Các luật, điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế khác
 • Tư vấn cho HĐQT về mặt pháp lý liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 • Hỗ trợ pháp lý cho HĐQT khi có các tranh cấp về quyền và nghĩa vụ giữa cổ đông với Công ty, cổ với HĐQT, cổ đông với cổ đông
 • Tư vấn cho HĐQT về tính pháp lý của các dự án đầu tư, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán khác
 • Báo cáo và thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Văn phòng Thường trực HĐQT Công ty.
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Luật.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Am hiểu công tác tổ chức nhân sự, các sản phẩm và dịch vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
 • Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin;
 • Giao tiếp tốt Tiếng Anh.
Phúc lợi công việc
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 587 / 2
Logo Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
190 Pasteur - Phường 6 - Quận 3 - TP. HCM
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
03/08/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên

Ngành nghề
Chuyên viên pháp lý

Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên viên nhân sự pháp chế
Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
Nộp đơn