Mô tả công việc

KEY OUTPUTS:
I. Legal:
1. Providing advices on Legal issue
2. Performing legal review for the Company’ contracts and agreement
3. Monitoring all inward/outward official letters from/to regulator
4. Updating local Law and regulation timely
5. Preparing Company dossiers (under legal regulations on enterprises, insurance)
6. Monitoring The Company’s Policies, Regulations & Guidelines (PRG) in line with local Law/regulation and Regional Holding Company’s PRG
II. Compliance:
1. Preparing and facilitating Annual Compliance Programs;
2. Communicating Compliance policies and manual to all staffs;
3. Analysing and preparing compliance status reporting;
4. Collating information from and following up with all divisions/branch(es) regarding compliance issues;
5. Performing Compliance program activities (fraud handling, Anti-money Laundering handling, Whistle Blowing, Anti-bribery, Anti-competition, QMCL self-check);
6. Contributing to compliance promotion systems and compliance culture via training and induction programmes;
III. Internal Control Program (ICP)
1. Supporting in implementation of Annual ICP Plan and prepare quarterly ICP progress report
2. Monitor status of remedial actions improvement actions for control deficiencies and prepare quarterly Deficiency Status Report (DSR) report.
3. Supporting in design of adequate internal control to meet business requirements and mitigate the Company risks.

Yêu cầu công việc

QUALIFICATIONS:
• Legal or Finance & Banking or insurance or Auditing;
• English fluency
SKILLS/KNOWLEDGE:
- Well understanding in law and regulation;
- Understanding on insurance business and operation;
- Excellent in interpersonal and communication skills
EXPERIENCE:
- At least 01 years’ experience in insurance, corporate legal, compliance or professional advisory
COMPETENCIES:
• Applying Technical knowledge.
• Being Ethical and Compliant
• Collaborative Relationships
• Communicating with impact
• Customer Focus
• Developing Self, Direct reports and Others
• Driving Results
• Managing Execution
• Problem Solving

Phúc lợi công việc

- Premium
- 15 days per year
- Annual trip

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 439 / 1
Từ khóa:
Executive Legal Compliance
Logo Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam
Tầng 10, tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
18/06/2019

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm

Ngành nghề
Chuyên viên pháp lý

Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Executive (Legal, Compliance And Internal Control Program)
Công ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam
Nộp đơn