Mô tả công việc

1. Tổ chức bộ máy kế toán của Phòng Kế toán:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Kế toán các Công ty phụ trách.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo cho Ban Lãnh đạo tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước và theo điều lệ của công ty.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành.

- Kiểm tra việc bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu- chi, các nghĩa vụ nộp Ngân sách, nộp bảo hiểm...

- Theo dõi việc thực hiện chi tiêu đã được duyệt.

- Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Giữ bí mật đối với các tổ chức cá nhân không có thẩm quyền về số liệu kế toán - tài chính của Công Ty.

2. Lập các Báo cáo tài chính định kỳ:

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu/định kỳ.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan: Thuế, thống kê, ban ngành khác...

3. Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách:

- Kiểm tra và thực hiện chi tiết các công việc lập kế hoạch ngân sách của phòng kế toán.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và lập kế hoạch mục tiêu hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, cân đối thu/chi phù hợp với các mục tiêu chiến lược kinh doanh cũng như tình hình phát triển của Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Hoạch định và đưa ra những kế hoạch tài chính ngắn hạn.

- Tổ chức, theo dõi các kế hoạch đã đề ra.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch cho kỳ sau.

4. Các công việc khác:

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ban Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tối thiểu tốt nghiệp tối thiểu Đại học Tài chính/Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán.

- Có tổi thiểu 03 năm vị trí tương đương.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế; Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.

- Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán và các phần hành phụ trách.

- Có kiến thức về tài chính, doanh nghiệp.

- Có kiến thức trong lĩnh vực Bất động sản.

- Đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

- Thành thạo các phần mềm văn phòng.

- Kỹ năng Quản lý.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Phúc lợi công việc

- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực;

- Phụ cấp cơm 730k/tháng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện và có cơ hội thăng tiến, phát triển;

- Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

- Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức;

- Thưởng lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn và kết quả SXKD của Tập đoàn.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 194 / 0
Logo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn
Khu TM số S1.A2.02.03, Tầng 02, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
08/05/2024

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sài Gòn
Nộp đơn