Luật Sư Triệu Hạnh Hiển
THÔNG TIN CƠ BẢN

Chưa cập nhật

Nam

Bắc Giang

Doanh nghiệpLao độngHình sựKế toán, ThuếĐất đai, Nhà cửaHợp đồngHôn nhân, Thừa kếLĩnh vực Luật khác

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Triệu Hạnh Hiển

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
- Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra - Phó Giám đốc Công an Tỉnh Bắc Giang - Phó Giám đốc Sở địa chính Bắc Giang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Giang - Trưởng công an Huyện
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật