Ban hành khung giá phát điện năm 2021

Ngày 18/11 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2602/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2021.

Theo đó:

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định như sau:

Nhà máy điện chuẩn

Công suất tinh
(MW)

Mức trần
(đồng/kWh)

Than nhập khẩu

2x600 MW

1.237,33

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2021:

- Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2.279,14 kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW).

- Nhiệt trị than (HHV): 5.620 kcal/kg.

- Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 996.602,4 đồng/tấn (than nhập khẩu).

- Tỷ giá đồng/USD: 23.220.

Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh./.

Quyết định 2602/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 18/11/2021.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.357