Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt bao nhiêu tiền?

(có 1 đánh giá)

Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy này có thể bị ở tù không? Câu hỏi của anh Duy tại Đồng Nai.

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm vì bị người khác chê lùn, béo, xấu, ế, gầy gồm những thiệt hại gì?

Căn cứ theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Đồng thời, tại Điều 9 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP có quy định hướng dẫn như sau:

Về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại Điều 592 của Bộ luật Dân sự

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại Điều 592 của Bộ luật Dân sự được xác định như sau:

1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: Chi phí cần thiết cho việc thu hồi, xóa bỏ vật phẩm, ấn phẩm, dữ liệu có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi người bị thiệt hại chi trả để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được xác định như sau:

a) Trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó;

b) Việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.”

Theo đó, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm vì bị người khác chê lùn, béo, xấu, ế, gầy gồm:

- Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

- Thiệt hại khác do luật quy định.

Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt bao nhiêu tiền? (Hình từ Internet)

Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về trật tự công cộng

...

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 và Điều 54 Nghị định này;

...

14. Biện pháp khắc phục hậu quả:

...

b) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 và điểm i khoản 4 Điều này;

c) Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, các điểm d và đ khoản 5 Điều này trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu;

...”

Theo quy định trên, người có hành vi chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ và hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình, mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đồng thời, buộc cải chính thông tin sai sự thật và buộc xin lỗi công khai đối với hành vi chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt bao nhiêu năm tù?

Căn cứ theo Điều 155 của Bộ luật Hình sự 2015 và điểm e khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định Tội làm nhục người khác như sau:

Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Theo đó, người nào có hành vi chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầy, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác.

Người phạm tội có thể bị phạt bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; Phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp cụ thể trên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, người nào có hành vi chê người khác lùn, béo, xấu, ế, gầyxúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người đó thì có thể bị phạt tù đến 5 năm.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.242